Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Fokus på forskning och beprövade metoder som främjar språkligt lärande för alla elever

28 mars 2022
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Spr%C3%A5kst%C3%B6rning%2C spr%C3%A5klig tillg%C3%A4nglighet och spr%C3%A5kutvecklande arbetss%C3%A4tt
Anmäl dig

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

28 2022-03-28 11:38:46 2022-03-27 11:38:46 38 Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Vilka är strategierna för utveckling av språkligt tillgängliga lärmiljöer och en undervisning som är språk- och ämnesutvecklande?

Välkommen till denna specialutformade konferens Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt som fokuserar på strategier för att utveckla tillgängliga lärmiljöer och en utvecklad undervisning för elever med språkstörning! Konferensen ger dig och teamet framgångsstrategier och effektiva metoder för utveckling av språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt!

Delta hela teamet till en utvecklande kompetensutvecklingsdag!

Konferensdagen är särskilt utformad för att logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal ska delta som grupp och tillsammans få kunskaperna som tar arbetet till nästa nivå! Passa på att uppdatera hela teamet inom den senaste utvecklingen inom området – Sveriges ledande forskare och praktiker finns på plats för att ge er kunskaper!

Ur innehållet

  • Språkstörning och språklig sårbarhet i olika åldrar – senaste forskningen om hur du identifierar behoven och det stöd som eleverna behöver
  • Tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer – hur skapa språkliga möjligheter för alla åldrar?
  • Språkliga krav i dagens skola – hur påverkas skolans arbete med språkstörning och språklig tillgänglighet?
  • Utvecklande undervisning för elever med språkstörning som tillvaratar elevens förmågor och delaktighet
  • Lektionsdesign för elever med språkstörning där alla kan delta – differentierad undervisning i praktiken
  • Digitala pedagogiska verktyg som effektivt stöttar eleven i studieteknik och självständigt lärande
  • Språkutveckling under hela skoldagen – att skapa språkligt anpassade lärmiljöer i klassrummet, fritidsverksamheten och på rasterna

Lyssna till inspirerande och kunniga talare

Anna Eva Hallin

Logoped och Ph.D.Karolinska Instituet och grundare Språkforskning.se

Julia Andersson

LogopedLogoped Julia

Lisen Kjellmer

Logoped och PhD. och lektor i specialpedagogikGöteborgs universitet

Sandra Grängstedt

Förstelärare i pedagogiskt arbete 4-6Visättraskolan

Helena Wallberg

Gymnasielärare, specialpedagog och författare

”Mycket bra innehåll. Bra blandning av forskning, klassrumsarbetet, arbete på olika nivåer samt med olika åldrar på eleverna.”

”Mycket matnyttig information och bra föreläsare. Varierade och intressanta föredrag.”

”Mycket bra mallar, exempel på stödstrukturer. Bra och kunniga föreläsare.”

”Proffsiga föreläsare, bra referenser med mycket forskning i ryggen.”

Konferensen fick 4,5 i snittbetyg vid förra tillfället (skala 1-5)

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Pris konferens på plats i Stockholm 6.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.490 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Pris digital konferens 5.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet