Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Fokus på forskning och beprövade metoder som främjar språkligt lärande för alla elever

28 september 2021
Livesänd digital konferens
Allmänt
Program / Talare
Intervju
Ladda ner PDF
Spr%C3%A5kst%C3%B6rning%2C spr%C3%A5klig tillg%C3%A4nglighet och spr%C3%A5kutvecklande arbetss%C3%A4tt
Anmäl dig

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

28 2021-09-28 11:38:46 2021-09-27 11:38:46 38 Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Digital konferens för dig inom skolan

Välkommen till årets livesända digitala konferens Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt som fokuserar på evidensbaserade arbetssätt kring tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer samt utvecklande undervisning för elever med språkstörning.

Under ledning av några av Sveriges främsta forskare och praktikfall får du:

  • Inspiration till hur du skapar tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer som motiverar och främjar alla elevers lärande.
  • Ökade kunskaper av forskare och praktikfall kring metoder som stöttar i klassrummet kopplat till olika åldrar och förutsättningar
  • Uppdatera dig inom forskning som rör utvecklande undervisning för elever med språkstörning
  • Ta del av vägledning och riktlinjer kring bedömning och betygssättning för elever med språkstörning

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt ingår i vår serie av digitala fortbildningsdagar ingår fyra livesända digitala konferenser specialutformade för elevhälsoteamet, verksamhetsutvecklare och pedagogisk personal i skolan.

Ur innehållet

  • Språkstörning i skolåldern – senaste forskningen om språkstörningar och vilket stöd som eleverna behöver
  • Ordförråd, språkförståelse och läsförståelse – forskningsbaserade metoder som stöttar i klassrummet
  • Utvecklande undervisning för elever med språkstörning som tillvaratar elevens förmågor och delaktighet
  • Tillgängliga och språkligt anpassade lärmiljöer som motiverar och främjar alla elevers lärande
  • Digitala pedagogiska verktyg som effektivt stöttar eleven i studieteknik och självständigt lärande

Lyssna till inspirerande och kunniga talare

Anna Eva Hallin

Biträdande lektorKarolinska Instituet och grundare Språkforskning.se

Ann-Sofie Taleman

Samordnande logopedNorrköpings kommun

Sofia Utterström

SpecialpedagogNorrköpings kommun

Julia Andersson

LogopedLogoped Julia

Lisen Kjellmer

Logoped och Ph.D.Alingsås kommun

Varje konferens är utvecklad för att ge er aktuell kunskap som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att ta ert arbete till nästa nivå! Delta tillsammans med hela teamet på en eller flera av dagarna för möjlighet till kollegialt lärande och skolutveckling.

”Hela programmet var i sin helhet intressant och lärorikt”

”Tyckte det var en bra mix av olika ämnen och väldigt kunniga och pedagogiska lärare”

”Det var genomgående hög nivå där vissa delar var jättebra”

”Jag tyckte det var intressanta och användabara områden. Bra talare som på ett pedagogiskt sätt kunde förmedla informationen”

”Mycket intressanta ämnen och bra föreläsare”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Pris för en digital konferens (1 plats)
Pris per person 4.190 kr
TEAMPRIS (6 platser)
Pris för 6 platser 16.995 kr

Liknande evenemang

Tillbaka till kalendariet