Konferenser 2023-11-02

Ability Partner digitaliserar och utvecklar verksamheten

Ability Partner har under 2023 arbetat med ett stort förändringsprojekt fokuserat på att digitalisera och omvandla våra arbetssätt.

Hem / Konferenser / Ability Partner digitaliserar och utvecklar verksamheten

Ability Partner har under 2023 arbetat med ett stort förändringsprojekt fokuserat på att digitalisera och omvandla våra arbetssätt. Vi effektiviserar och automatiserar våra olika flöden och tar ett stort steg till att bli ett mer modernt, digitaliserat och effektivt företag. Ökad inre effektivitet innebär också att vi kan fokusera än mer på våra kunder och utvecklingen av vårt erbjudande, vara mer innovativa och skapa mer värde.

Vi har omdefinierat våra arbetsflöden och infört ett nytt affärssystem som effektiviserar våra processer och stödjer vår verksamhet. Kärnan i systemet är hanteringen av våra evenemang men där vi tagit ett helhetsgrepp och integrerat så mycket mer i samma system.

I systemet samlar och konsoliderar vi vår fakturahantering, ekonomi och redovisning samt finansiella rapporter. CRM-systemet som ingår i vår lösning sammanför alla våra relationer, oavsett om det gäller kunder, leverantörer eller partners. Parallellt med detta har vi också förnyat vår visuella identitet och lanserat en moderniserad webbplats som sömlöst integreras med det nya affärssystemet. Vi reviderar även vår övriga IT-infrastruktur och byter leverantör av ekonomi- och redovisningstjänster.

Denna förändring innebär inte bara nya och mer effektiva arbetsmetoder utan skapar även en kultur av ökat samarbete där vi arbetar mer tillsammans mot vår vision – att hjälpa våra kunder att hantera förändring, utvecklas och prestera goda resultat.

Vi på Ability Partner är inte bara fast beslutna att vara i framkant av den digitala utvecklingen där vi utmanar våra egna arbetssätt. Vår inre transformation följs parallellt av en översyn av vårt erbjudande. Vi ser fram emot att dra nytta av våra etablerade styrkor samtidigt som vi strävar efter att vara mer innovativa och skapa ännu större värde för våra kunder och partners. Vår resa mot en mer värdeskapande framtid fortsätter under 2024 där vi inte bara svarar mot förändringar utan också är med och skapar dem.