Kurser 2023-11-02

AI-act – vad innebär EUs nya AI-förordning?

Vilka åtgärder krävs för din verksamhet för att uppfylla kraven i EUs nya AI-förordning?

Hem / Kurser / AI-act – vad innebär EUs nya AI-förordning?

Parlamentet i EU har enats om ett förslag till denna förordning, och förhandlingar pågår för att anta den senast hösten 2023. Den förväntas bli svensk lag två år senare.

Förordningen syftar till att definiera AI juridiskt och fastställa specifika krav för AI-system baserat på deras risknivå. Det förväntas omfatta många allmänna och privata tjänster, inklusive finans, handel och vissa HR-aspekter. Kraven inkluderar teknisk dokumentation, riskhanteringssystem, loggföring, mänsklig tillsyn vid användning samt CE-märkning.

För de som ansvarar för högrisk-AI eller allmänna ändamål krävs förberedelser för att uppfylla dessa krav före förordningens ikraftträdande. Det finns redan nu lagar med höga krav på AI-relaterad verksamhet som behöver beaktas.

Lär dig mer om AI-förordningen och tillämpning i svensk på vår digitala fokuskurs!