Konferenser 2024-02-21

Äldreomsorgens utmaningar med en åldrande befolkning

Vad betyder det för utvecklingen av boende för äldre?

Hem / Konferenser / Äldreomsorgens utmaningar med en åldrande befolkning

Vi blir allt fler som lever allt längre samtidigt som vi har brist på personal inom äldreomsorgen – detta får konsekvenser på kommunens välfärdserbjudande och på omsorgen och boendemiljöer för äldre.

I Eskilstuna kommun är man mitt uppe i en omställning av äldreomsorgen inom ramen för nära vård. Kommunen har antagit en tydlig målbild om att möjliggöra kvarboende hemma så långt det är möjligt och därmed utveckla äldres boendemiljöer.

-Det vi ser är en förflyttning till att våra boenden främst får en inriktning mot personer med demens där vi nu och framåt lägger en del fokus på både boendemiljö, kompetens hos personal och vad som viktigt för livskvalitet för personer med demens och dennes anhöriga, säger Fridha Söderqvist, Verksamhetschef äldreomsorg, Eskilstuna kommun

Fridha Söderqvist medverkar som talare på konferensen Framtidens boende för äldre den 16-17 april i Stockholm. Där får du lyssna till strategier, finansiering, planering och byggnation av hållbara och trygga boendemiljöer för äldre.