2024-04-03

Framgångsfaktorer och fallgropar vid säkerhetsskyddsanalys

Ylva Söderlund från Svenska Kraftnät har undersökt framgångsfaktorer och fallgropar vid säkerhetsskyddsanalys.

Hem / Framgångsfaktorer och fallgropar vid säkerhetsskyddsanalys

Ylva Söderlund, Enhetschef Tillsyn säkerhetsskydd, Svenska Kraftnät, som talar på konferensen Nationell Mötesplats för säkerhetsskydd den 18 april, har undersökt framgångsfaktorer och fallgropar vid säkerhetsskyddsanalys.

Säkerhetsskyddsanalysen utgör en grundläggande del och en utgångspunkt i ett strukturerat och systematiskt säkerhetsskyddsarbete.

Metoden för upprättande av en säkerhetsskyddsanalys har ett rykte om sig att vara omständlig och komplicerad. Även om antalet resurstimmar för att upprätta analysen inte ska underskattas ska samtidigt poängteras att metodiken inte behöver generera den oro som ibland avskräcker en verksamhetsutövare att ta sig an uppgiften.

Säkerhetsskyddsanalysen syftar bland annat till att ge underlag för diskussion och argumentation när det gäller att budgetera för säkerhetsskyddsåtgärderna, något som säkerhetsskyddsorganisationen sällan har mandat att besluta om själv. I analysen motiveras det uttag av tid och resurser som krävs för att införa åtgärder. Erfarenhet har visat att det inom vissa organisationer kan vara svårt för säkerhetsskyddschefen att få genomslag för identifierade behov av att införa åtgärder. Säkerhetsskyddsåtgärder är kostsamma och kommer att vägas mot andra prioriteringar, inte minst vinstintresset som är grundläggande i privat verksamhet. Att som säkerhetsskyddschef kunna använda en väl genomarbetad säkerhetsskyddsanalys kan ge stöd i diskussioner om sådana prioriteringar.

I sammanhanget bör också vikten av att säkerhetsskyddsanalysen används i verksamheten påpekas. Det är dessvärre alltför vanligt att en säkerhetsskyddsanalys, så snart den är fastställd, blir ett dokument som låses in och sedan aldrig används eller konsulteras i det löpande arbetet. Detta utgör inte enbart dåligt utnyttjande av nedlagda resurstimmar utan är också olyckligt då en kvalitativ säkerhetsskyddsanalys innehåller bedömningar och ställningstaganden som syftar till att underlätta i det löpande arbetet.

Läs mer om säkerhetsskyddsanalys
Ylva Söderlund berättar tillsammans Peter von Zeipel i boken Säkerhetsskyddsanalys i teori och praktik hur du genomför säkerhetsskyddsanalysen från ax till limpa. Boken men innehåller även rekommendationer om hur analysen sedan bör implementeras i den löpande verksamheten.

I boken ges en teoretisk grund och praktiska tips för att lyckas med en användbar säkerhetsskyddsanalys. Metoden beskrivs grundligt för de som är nya inom området men kompletteras även med författarnas förslag på tolkningar och verklighetsbaserade exempel för de som är mer initierade.

Boken kommer ut i april 2024 och är skriven tillsammans med Peter von Zeipel som har bakgrund inom området både från FM/Must och Säkerhetspolisen.