Konferenser 2024-01-17

Intervju med Eva Lagerström och Hampus Wiberg

Vi ställde några frågor till Eva Lagerström och Hampus Wiberg inför Framtidens skol- och förskolemiljöer 2024 den 18-19 mars.

Hem / Konferenser / Intervju med Eva Lagerström och Hampus Wiberg

Eva Lagerström och Hampus Wiberg, båda från Tornberget Fastighetsförvaltning, medverkar som föreläsare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2024 den 18-19 mars i Stockholm.

Vi ställde några frågor till Eva och Hampus inför konferensen:

Ni med som föreläsare på Ability Partner konferens Framtidens skol- och förskolemiljöer. Kan ni berätta lite mer om er själva – vad jobbar ni med idag och er bakgrund inom området?
Vi jobbar båda som byggprojektledare inom ett offentligt fastighetsbolag som utför byggnationer av samhällsfastigheter så som skolor, förskolor och idrottshallar.

Hampus Wiberg som jobbat mestadels med förskolorna kommer direkt från skolan till Tornberget och har jobbat där sen början av 2018.
Eva Lagerström som varit drivande i Tornbergets större skolprojekt påbörjade sin karriär inom fastigheter som förvaltare och har jobbat på Tornberget sen 2005. 

Vilka utmaningar ser ni idag vad gäller byggnation av framtidens skolor?
En utmaning som vi ser framöver är hur vi ska bygga flexibelt och samutnyttjande men ändå funktionellt. Att bygga flexibelt innebär kompromisser för verksamheter och det komplexa är att skapa förtroende och förståelse i det.

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar? Vad krävs av dem som arbetar med skollokaler för att arbeta strategiskt och säkra goda miljöer?
Att jobba tillsammans i samverkan med verksamheter och berörda från ett tidigt skede. Kan vi där skapa en förståelse och samsyn på vad de framtida lokalerna ska erbjuda kan vi tydligt förankra beslut som följer med från projekteringen tills att verksamheterna börjar nyttja lokalerna.

Det som krävs av deltagarna är jobba för gott samarbete samt respektera andras erfarenheter och kompetenser.

På konferensen kommer bland annat att föreläsa om byggnationen av “Vega skola och aktivitetshus” som är nominerad till “Årets bygge 2024”.  Kan ni nämna något om projektet och vad som är unikt med projektet?
Något unikt är att Tornberget som byggherre har varit med från politisk vision till verksamhetsstart. Byggnaden är en samlingsplats för flera av kommunens verksamheter och medborgare. Det har inneburit en samverkan i stor omfattning som inte bara innefattar entreprenör och beställare. Trots rådande pandemier och kriser har projektet genomförts och färdigställts inom tid och budget.

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner