Konferenser 2024-01-08

Intervju med Peter Friberg

Vi ställde några frågor till Peter Friberg inför att han ska hålla i sin föreläsning på Skolsköterskedagen den 1 februari.

Hem / Konferenser / Intervju med Peter Friberg

Peter Friberg och legitimerad psykolog och grundare av Psykologiakademin och medverkar som expertföreläsare på Skolsköteskedagen den 1 februari. Vi ställde några frågor till Peter inför att han ska hålla i sin föreläsning.

Du är med som föreläsare på Ability Partner nya konferens Skolsköterskedagen. Kan du berätta lite mer om dig själv – vad du jobbar med idag och din bakgrund inom området?

Jag är legitimerad psykolog och driver tillsammans med Kristina Loftsson Psykologiakademin. Vi utbildar, handleder och föreläser inom fältet elevhälsa, skola och socialt arbete. Sedan fem år tillbaka håller vi varje termin KBT för skolsköterskor en fyradagarsutbildning med verktyg och metoder skräddarsydda för skolsköterskans vardag. Jag har tidigare arbetet med Kriminella ungdomar, ungdomar med stor problematisk skolfrånvaro och stress och utmattning hos vuxna.

Vilka utmaningar ser du idag vad gäller den skolsköterskans mångfacetterade roll och deras ansvar för en förebyggande och hälsofrämjande skola?
Skolan platsen där man kan fånga upp tidig fysisk och psykisk ohälsa. De skolsköterskor som vi tidigare undervisat vittnar om att de befinner sig i brytpunkten mellan det somatiska/ medicinsk och det psykiska måendet. Otroligt viktigt att hitta rätt verktyg för detta. Dock ej behandlande. 

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar? Vad krävs av landets skolsköterskor för att skapa de rätta förutsättningarna för välmående och presterande elever?
Rusta elever med ökad förståelse för det egna måendet. Sprida kunskap hos övrig personal om varför det kan bli svårt för vissa elever, tex kopplat till rädsla. 

På konferensen kommer du prata inom temat ”kommunikation och samverkan”. Kan du nämna något om vad deltagarna får med sig från din del på konferensen?
Vikten av att hitta ett gemensamt språk (beteenden, över-underskott, funktionella analyser). Att hela skolan lägger grunden för trygghet och lär ande genom relationsskapande.  

Intervjun är gjord av Frida Carlsson, Ability Partner