Konferenser 2024-02-28

Intervju med Melika Ilanto och Xinga Li

Vi ställde några frågor till Melika Ilanto och Xinga Li på Riskful Play som medverkar på konferensen Fritidshem 2024 den 11 april.

Hem / Konferenser / Intervju med Melika Ilanto och Xinga Li

Melika Ilanto och Xinga Li på Riskful Play medverkar som talare på konferensen Fritidshem 2024 den 11 april.

Riskful Play är en kunskapsorganisation som sprider kunskap om barns rätt till sina miljöer för lek, lärande och fysisk aktivitet. Melika Ilanto är pedagogisk processledare i Salems kommun och engagerad som föreläsare & fortbildare på Riskful Play. Xinga Li är utvecklingsledare på Riskful Play och arbetar även som arkitekt på X2 Architects. Tillsammans brinner de för att sprida kunskap och inspiration kring hur man på bästa sätt kan värna om barnens rätt till risktagande lek på sina villkor.

Vi ställde några frågor till Melika och Xinga inför konferensen:

Kan ni berätta lite mer om Riskful Play och ert arbete?
Riskful play startades 2019 som ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden i samarbete med Riksidrottsförbundet, RF/SISU Stockholm, Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna civilsamhället i Vallentuna och många engagerade i ämnet som satsningen lyfte.

Observationer av krympande skol- och förskolegårdar, statiska lekplatser och oinspirerande idrottsanläggningar, där barnen inte involveras i utformningen, ledde till grundandet av Riskful Play. Initiativet adresserade bristen på delaktighet som en central orsak till den minskade fysiska aktiviteten.

Vi drev under flera års tid olika former av pilotprojekt i Vallentuna kommun för att stärka barn och ungas påverkan på deras omgivningar, speciellt när det kommer till utformning av deras miljöer för lek och fysisk aktivitet.

Efter projektets avslutning 2023 har vi drivit frågorna vidare för att vi har insett hur många barn vi har kvar att nå och stötta. Därför har vi idag bildat Riskful Play Organisationen som är tänkt att vara en samlingspunkt för frågor som berör barns och ungas rätt till påverkan av sina miljöer med den riskfyllda leken som ledstjärna. 

Hur kan man skapa bättre förutsättningar för riskfylld lek?
Egentligen är den riskfyllda leken det vi oftast känner igenom som “helt vanlig lek” när vi var små. Då kunde vi få klättra i träd, balansera på stenar och vandra långt, långt in i skogarna – något som dagens barn har mycket svårare att få tillfälle att göra. Idag kan det bli världens liv när ett barn får ett skrapsår när hen leker.

Så för att skapa bättre förutsättningar för den riskfyllda leken handlar det mycket om att återupptäcka ny(gammal) kunskap kring leken, skapa förståelse vad den riskfyllda leken handlar om och ha konkreta metoder för att handskas med våra normer idag kring ett överdrivet säkerhetstänk och curlande av våra barn.

Vilka är de största och vanligaste utmaningarna för att lyckas?
Barn och ungdomar är experter på att leka och testa gränserna, de sköter oftast sig själva. Vad vi har sett genom våra praktiska projekt handlar det mycket om rädslor och ibland ren okunskap bland oss vuxna som ansvarar för barnens förutsättningar att få leka och vara fysiskt aktiva.

Utmaningarna har oftast varit organisatoriska där normer kring säkerhetstänk, fokus på budget och tidplaner oftast är överordnad leken och den fysiska aktivitetens egenvärde och positiva möjligheter för våra barn och ungdomar. Där behöver vi som samhälle tänka om på ett strukturellt plan.

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar och vad är viktigt för att få till en mer kreativ lärmiljö som har utrymme för både spänning och utmaning?
Att våga! Och för att våga behövs kunskap och förståelse för vad den riskfyllda leken innebär och erfarenhet av hur en kan hantera olika situationer som uppstår. Leken är en iterativ process, och inte minst ett samarbete mellan oss vuxna, barnen och ungdomarna som berörs.

Det låter spännande! Skulle ni kunna hinta lite redan nu om vad ni kommer att prata om på er föreläsning på konferensen i april?
Absolut! Vi kommer definitivt att kavla upp ärmarna för att ta med alla lyssnare direkt in i praktiken hur vi jobbar i verkligheten med den riskfyllda leken, och vad forskning säger i ämnet. Det kommer vara en fullspäckad session där vi försöker hitta tillbaka till leken så som vi mindes den när vi var små, prata om skillnaden mellan risk och fara, vad riskfylld lek egentligen är samt även begrepp som physical literacy och lekens drivkrafter. Allt detta som vi har samlat i vår Riskful Play Metod.

Intervjun är gjord av Stina Åkerstedt, Ability Partner