Konferenser 2024-02-23

Kommunernas ekonomiska förutsättningar och kostnader för socialtjänsten

Lyssna till Johanna Hägg från SKR om kommunernas ekonomiska förutsättningar och hur kostnaderna för socialtjänstens olika verksamheter har utvecklats under de senaste åren på konferensen Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Hem / Konferenser / Kommunernas ekonomiska förutsättningar och kostnader för socialtjänsten

Det ekonomiska läget är tufft i många kommuner och regioner. Utifrån SKR:s senaste Ekonomirapport från maj 2024 kommer Johanna Hägg från SKR på konferensen Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst att fördjupa bilden av kommunernas ekonomiska förutsättningar och hur kostnaderna för socialtjänstens olika verksamheter har utvecklats under de senaste åren. Samtidigt som många socialtjänstverksamheter har ekonomiska utmaningar ska ett stort och nödvändigt omställningsarbete ske och arbetet med att säkra den framtida personalförsörjningen fortgå. Joanna kommer också att ta upp vilka ekonomiska konsekvenser omställningen till den nya socialtjänstlagen medför och vad regeringen har aviserat för att stötta kommunerna i arbetet.

Joanna Hägg arbetar som ekonom på Sektionen för ekonomisk analys med särskilt fokus på socialtjänsten. Hon kommer dessförinnan från PWC där hon arbetade som Senior Manager, Team Leader och Enhetschef och hade uppdrag med fokus på kommunal ekonomi och socialtjänst. Joanna har även arbetat på kommunenheten på Regeringkansliet med inriktning på styrning av kommuner och regioner, kommunal ekonomi och det kommunalekonomiska utjämningssystemet.

Missa inte konferensen den 28-29 maj. Du får ta del av viktig kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte för en framgångsrik förflyttning och omställning till en förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst i framkant.