2024-06-18

Några snabba frågor…

Vi ställde några frågor till Tinna Carlsson inför att hon ska vara moderator på konferensen Ekonom i högskolan 2024 den 24 september.

Hem / Några snabba frågor…

Tinna Carlsson är en uppskattad föreläsare och har lång erfarenhet av rollen som ekonom inom universitets- och högskolesektorn. Mellan åren 2003-2014 arbetade Tinna som ekonom med ansvar för institutionsadministration på Göteborgs universitet. Därefter har hon arbetat på Forsknings- och innovationskontoret med fokus på stöd för EU-finansierade forskningsbidrag och NIH (Amerikanska Federala forskningsbidrag). Tinna är moderator för konferensen och kommer att hålla den röda tråden under dagen.

Vi ställde några frågor till Tinna inför konferensen.

Kan du berätta lite mer om dig själv – hur ser din roll ut idag och vad är din bakgrund inom området?

Jag arbetar som ekonom/forskningsstöd vid Göteborgs universitets (GU) Grants Office. Här har jag varit anställd sedan 2014. I min roll ger jag stöd ekonomer/administratörer samt till viss del forskare avseende regelefterlevnad gällande EU-finansierade forskningsbidrag (Horizon) samt Amerikanska Federal forskningsbidrag (NIH). 

I mitt dagliga arbete håller jag startmöten inför projektstart av varje nytt EU-projekt, vi erbjuder löpande kurser, workshops, skapar mallar (budget, redovisning m.m.), samt ger löpande stöd till och support till ekonomer och forskare under projektens gång. 

Vid redovisningar granskar /kvalitetssäkrar jag de ekonomiska redovisningarna innan de skickas till EU. I min roll ingår även kontakt mer Kommissionen samt revisorer. 

Jag har varit anställd vid GU sedan 2003, och arbetat vid två olika institutioner där har jag haft varierande administrativa arbetsuppgifter, såsom personaladministration, webbredaktör, bokslut, budget m.m m.m. Om vi går ännu längre bak i tiden så har jag dessförinnan arbetat på försäkringsbolag. Längre bak i tiden än håller jag för mig själv, då det är så länge sedan att det idag är svårt att minnas så långt tillbaka i tiden 😀.

Vilka är de största och vanligaste utmaningarna som du ser det i rollen som ekonom i högskolesektorn?
Eftersom jag själv mestadels arbetar med med EU-finansieringsfrågor så är mina utmaningar att säkerställa att vi gör rätt tolkningar av EU’s regelverk (AGA). 

Om man får tänka fritt så kan man ibland fundera på hur AI kan komma att påverka ekonomens arbete i framtiden. 

Du kommer att vara moderator på konferensen Ekonom i högskolan 2024, vad ser du mest fram emot och vad tror du kommer att bli mest givande med denna dag?
Jag ser fram emot att få träffa och nätverka med många entusiastiska ekonomer från andra lärosäten. Jag är också nyfiken på alla intressanta talare och få lyssna och ta del av deras presentationer.

Intervjun är gjord av Stina Åkerstedt, Ability Partner

Konferens

Ekonom i högskolan

Varmt välkommen till en fullspäckad konferensdag om hur du utvecklar mer effektiva processer för ekonomisk styrning och ...