Konferenser 2024-01-31

Neurodesign för bästa hälsa och prestation på kontoret

Hur leder du ABW-förändringen och skapar ett kontor som lockar medarbetarna att vara där? Ta del av Halmstads kommuns förändringsresa mot nya lokaler och nya arbetssätt för bästa hälsa och prestation på Framtidens kontor och arbetssätt 2024!

Hem / Konferenser / Neurodesign för bästa hälsa och prestation på kontoret

Sedan 2020 arbetar serviceförvaltningen i Halmstads kommun aktivitetsbaserat i nyrenoverade lokaler, en förändring som inte bara effektiviserat användningen av kontorslokalerna utan även skapat en bättre arbetsmiljö. Ett stort fokus har varit att skapa en stressfri miljö och en trivsam arbetsplats som lockar medarbetarna att vara där.

Vilka har utmaningarna varit som offentlig förvaltning och hur leder man denna förändring på bästa sätt och hur har detta bidragit till en mer välmående organisation?

På konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2024 kommer Carl Westman som är förvaltningschef på Halmstads kommun att dela med sig av deras samlade erfarenheter av att införa, förvalta och vidareutveckla hybrida och aktivitetsbaserade arbetssätt. Du får ta del av hur man drivit denna förändringsprocess från ax till limpa och hur man med hjälp av neurodesign har skapat en arbetsmiljö där växter, färgval, ljud och ljus samverkar för att främja en stressfri och trivsam atmosfär. Du kommer även att få ta del av erfarenheter kring funktionsarbetsplatser och hanteringen av sekretess i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö samt vilka lärdomar man gjort kring detta under resans gång.