Konferenser 2024-03-03

Svenskarnas tilltro till samhällets motståndskraft rasar

Säkerhet har tidigare setts som ett nödvändigt ont, men i dag är säkerhet, och i synnerhet it-säkerhet, avgörande för att som företag eller myndighet, fortsätta vara relevant eller ens finnas kvar om 10 år.

Hem / Konferenser / Svenskarnas tilltro till samhällets motståndskraft rasar

Säkerhet har tidigare setts som ett nödvändigt ont, men i dag är säkerhet, och i synnerhet it-säkerhet, avgörande för att som företag eller myndighet, fortsätta vara relevant eller ens finnas kvar om 10 år.

Den färska Kantar-undersökningen Svenskt Säkerhetsindex som genomförs av Basalt, visar att så lite som 3 procent av svenskarna har en mycket stor tilltro till beslutsfattarnas förmåga att skydda viktig infrastruktur. Just bristen på tillit är i sig ett säkerhetshot, då samhällets motståndskraft vilar på allmänhetens förtroende för att beslutsfattarna fattar nödvändiga beslut i rätt tid. Fler resultat från Svenskt Säkerhetsindex 2024.

Allvarlig hotbild
I rapporten svenskt säkerhetsindex konstateras även att hotbilden mot samhällsviktiga verksamheter har ökat under det senaste året, nästan sju av tio (67%) beslutsfattare upplever en allvarlig hotbild idag. Åtta av tio (84%) tror att hotbilden kommer öka ytterligare de kommande tre åren.

Resursbrist för säkerhetsskydd
Nästan alla beslutsfattare uppger att det finns utrymme att göra mer för att minska riskerna för olika typer av säkerhetshot. De största orsakerna till att man inte gör mer handlar om att det är ett kontinuerligt arbete och en resursbrist både i form av tid och pengar.

Svårtolkad säkerhetsskyddslag
Säkerhetsskyddslagen upplevs av många som svår att tolka, det uppger nästan sju av tio (67%) beslutsfattare. Mer än hälften anger att ökad kompetens (57%) och förtydligande i lagen (51%) sannolikt skulle underlätta.

Lyssna till Nicklas Haglund, vd och grundare av säkerhetsföretaget Basalt, där han presenterar viktiga insikter från den aktuella rapporten Svenskt Säkerhetsindex, som Basalt gör tillsammans med Kantar. Nicklas är en flitig debattör och brinner för att skapa ett säkert och robust samhälle.

Missa inte konferensen Nationell Mötesplats för säkerhetsskydd den 18 april, där Nicklas lyfter upp viktiga insikter från Svenskt Säkerhetsindex i paneldebatten.

Om Basalt AB
Basalt hjälper företag, myndigheter, kommuner och regioner att skydda sin mest värdefulla information mot inre och yttre hot. Vi gör det genom att skapa ett systematiskt säkerhetsarbete, leverera nyckelfärdiga it-lösningar samt erbjuda seniora konsulttjänster med djup kompetens inom verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. Tillsammans skapar vi en säker värld där du, dina medarbetare, dina kunder och dina kunders kunder känner sig trygga.