Konferenser 2024-03-12

The EU Digital Identity Wallet is happening!

Just nu tas stora och avgörande steg för Europas digitala utveckling då den slutliga överenskommelsen om förordningen om införande av europeiska e-identitetsplånböcker och en rättslig ram för en digital identitet EU nu är nådd.

Hem / Konferenser / The EU Digital Identity Wallet is happening!

Just nu tas stora och avgörande steg för Europas digitala utveckling då den slutliga överenskommelsen om förordningen om införande av europeiska e-identitetsplånböcker och en rättslig ram för en digital identitet EU nu är nådd. Den europeiska e-identitetsplånboken bygger på den befintliga eIDAS-förordningen men den nya, uppgraderade förordningen kommer att göra den digitala identiteten mer ändamålsenlig och ge alla EU-invånare tillgång till en europeisk e-identitetsplånbok för säkra offentliga och privata onlinetjänster som säkerställer att personuppgifter är väl skyddade i hela Europa. Vilka nya krav kommer detta att ställa på Sverige och offentlig sektor och hur kommer detta att påverka digitaliseringsarbetet framåt?

På konferensen eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2024 kommer Åsa Barton, Head of Sector eID Technical Framework på Europeiska kommissionen att medverka som talare och berätta om aktuell status och vad gäller eIDAS 2.0 och hur EU-kommissionen driver arbetet framåt och hur detta kommer att påverka digitaliseringsarbetet i Sverige.

Missa inte denna chans att ta del av det allra senaste kring:

  • Senaste nytt från EU-kommisionen – så markerar EU Digital Identity Wallet nästa steg i Europas digitala transformation
  • eIDAS 2.0 – vilka nya krav ställs på Sverige och offentlig förvaltning samt hur kommer detta att påverka digitaliseringsarbetet framåt?
  • Vad är viktigt för att underlätta införandet och hur kan offentlig sektor på bästa sätt förbereda implementeringen av den europeiska e-identitetsplånboken?
  • EU:s digitala kompass för 2030 – så säkerställs en säker, trygg och hållbar digital omställning som sätter människan i centrum

Åsa Barton har lång och gedigen erfarenhet av olika poster inom EU-kommisionen och har de senaste åren arbetat med att koordinera implementeringen av EU:s digitala identitetsplånbok inom DG Connect på enheten för eGovernment & Trust på Europakommissionen.

Och har du sett deras nya webbsida som de precis lanserat?
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EUDIGITALIDENTITYWALLET/