Konferenser 2024-02-22

Workplace Vibe

Så ökar du beläggningen och höjer energin på kontoret

Hem / Konferenser / Workplace Vibe

I en alltmer digitaliserad värld finns stora vinster med att utveckla sina ”ThirdSpace” – informella arbetsmiljöer som främjar kreativitet, samarbete och flexibilitet. Dessa platser, som varken är det traditionella kontoret eller hemmet, erbjuder en unik miljö som stimulerar innovation och främjar en mer dynamisk arbetskultur.

Forskning visar att “tredje platsen” kan öka anställdas kreativitet och välbefinnande, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet och engagemang. Genom att erbjuda alternativa arbetsmiljöer som kaféer, co-working spaces, eller till och med utomhusområden kan företag erbjuda kreativa lösningar och främja en kultur av innovation och flexibilitet i organisationen.

Så höjer du er Workplace Vibe och hanterar utmaningarna med hybrida arbetsplatser
Företag som Google, Apple och Scania har redan integrerat konceptet i sina campus, vilket skapar områden där anställda kan samverka på ett mer avslappnat och mindre strukturerat sätt. Denna trend växer nu över hela världen, med små och medelstora företag som följer i deras fotspår.

Experter hävdar att framtiden för arbete kommer att bli alltmer fokuserad på flexibilitet och anpassningsförmåga, där “tredje platsen” spelar en avgörande roll för att forma en innovativ och hållbar arbetskultur. Med rätt strategi kan dessa platser bli kraftfulla verktyg för att attrahera och behålla talanger, samtidigt som man uppmuntrar en mer holistisk syn på arbetslivet.

Hur kommer vi bort från halvtomma kontor med låg energi?
På konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2024 kommer du att kunna höra många framgångsrika exempel på hur man ökar beläggningen och höjer energin på kontoren. Scania kommer tex att dela med sig av hur de har öppnat Scania Sergel som är deras första #ThirdSpace – en co-working-hub i centrala Stockholm som kompletterar Södertälje-anläggningarna och hemmakontoren med en centralt belägen samarbetsyta för internt nätverk samt samhällsbyggande. Lanseringen av Scania Sergel är det första steget på en resa mot ett globalt nätverk av öppna platser, vilket understryker Scanias starka tro på flexibilitet och höga fokus på medarbetarupplevelse.

Åsa Göthlin är Head of People experience på Scania och kommer under paneldiskussionen att berätta mer om hur Scania ser på framtidens kontor och arbetssätt utifrån denna utveckling. Dessutom kommer du att få ta del av ett spännande digitalt bonusmaterial på temat Third Space & Corporate coworking som ett sätt att höja er workplace vibe och hantera utmaningarna med hybrida arbetsplatser.

Mikael Billström, Employee Experience Strategy Lead – transforming the future of work på Scania och Johan Bjuregård, Co-founder & CEO på Flowpass delar med sig av spännande erfarenheter.