Klaus Batz Framtiden badanläggningar 2024 Konferens 24-25 januari

Klaus Blatz

Dr. phil./ Executive Director
European Waterpark Association (EWA)


Framtidens badanläggningar 2024