Framtidens skol- och förskolemiljöer 2018

Att svara upp mot framtida lokalbehov och lärmiljöer

Konferens 23-24 oktober 2018
Allmänt
Program / Talare
Intervju
Ladda ner PDF
Framtidens skol- och f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er 2018
Anmäl dig

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2018

23 2018-10-23 11:38:46 2018-10-24 11:38:46 38 Framtidens skol- och förskolemiljöer 2018 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Sveriges mest uppskattade mötesplats för alla som utvecklar skolans och förskolans lokaler och miljöer!

Årets konferens fokuserar på strategisk planering för att bygga effektiva och flexibla pedagogiska lokaler och samtidigt en god lärmiljö! Vi bygger många skolor och förskolor och för många år framåt. En skola som ska vara trygg, tillgänglig och inkluderande! En skola som ska bidra till ett socialt hållbart samhälle! Vad betyder det för dig som planerar lokaler? Hur kan vi tänka nytt så att vi bygger yteffektivt och flexiblet men med barnens lärande och hälsa i fokus?

Utifrån research har vi tagit fram ett vidareutvecklat konferensprogram med ett urval av några av landets mest intressanta och kunniga praktiker och experter inom området! Vi lovar fartyllda dagar med forskning, erfarenhetsutbyte, inspiration och nätverkande!

Ur innehållet

 • Paradigmskiftet – att tänka nytt för att skapa framtidens lärmiljöer och utforma lokaler som också är yteffektiva
 • Att nå en ökad samsyn kring budget och behov och få ihop processen från idé till färdig byggnad
 • Att planera för trygget, tillgänglighet och inkludering i nya skol- och förskolemiljöer
 • Skolmiljön, social hållbarhet och lokaler som används mer effektivt av utbildning, kultur och fritid
 • Jämställda utemiljöer i skolan och förskolan – så lyfter du in olika behov
 • Lärande, fysisk aktivitet och hälsa – att bygga för ökad rörelse i skolan

Speciellt inbjudna

Anna Swärd

RådgivareSpecialpedagogiska skolmyndigheten

Gunilla Fällman

RådgivareSpecialpedagogiska skolmyndigheten

Peter Bergström

UniversitetslektorUmeå universitet

Sören Öllgaard

Partner, Design Director, ArkitektHenning Larsen

Marie-Claude Dubois

M.Arch, PhD, Associate professor, docent energy and building designLunds universitet (Fotograf Fredrik Schoug)

Johan Faskunger

Fil.Dr, fysisk aktivitet och hälsovetenskap, utredare och konsultProactivity

Moderator

Magnus Nyberg Blixt

Rektor, GlömstaskolanHuddinge kommun (Foto: Andy Foster)

Åsa Machado, Arkitekt, Origo arkitekter
Marie Berg,
Projektledare byggnation av nya skolor, Göteborgs stad
Banafsheh Nejad,
Arkitekt, Tengbom arkitekter
Ingemar Linusson,
Fastighetschef, Skövde kommun
Lars Yngvesson,
Arkitekt, Sweco
Johanna Hallgren,
Arkitekt, White arkitekter
Iréne Hededal,
Förvaltningschef, Tyresö kommun
Malin Dahlgren,
Rektor, Lunds kommun
Joakim Lyth,
Arkitekt, Wingårdhs arkitektkontor
Maria Hernberg,
Landskapsarkitekt och avdelningschef, WSP

”Jag skulle rekommendera dessa två dagar”

”Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i verkligheten. Många bra nya uppslag att ta med sig från dessa två dagar”

”Bland det bästa jag har varit på”

God skäl att delta

 • Öka dina kunskaper om hur du bygger upp en process och framgångsrika arbetssätt för planering av skolans- och förskolans lokaler
 • Fördjupa dig i planering och utformning av framtidens skoloch förskolelokaler för att skapa trygga lärmiljöer som är flexibla och långsiktigt hållbara
 • Uppdatera dig inom metoder för samverkan under planering och byggnation av skolor och förskolor för att nå målen för ekonomi, teknik och pedagogik
 • Ta del av metoder för att modernisera befintliga skolor och förskolor samt deras inne- och utemiljöer
 • Få den senaste kunskapen om miljövänligt byggande där lokalerna också erbjuder en god lärmiljö
 • Lyssna till forskning och beprövad erfarenhet av utformning av framtidens lärmiljöer – svenska och internationella erfarenheter
 • Inspiration till hur du utformar trygga och kvalitativa utemiljöer för barn i olika åldrar
 • Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet

Pris

Konferens 8.490 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms, per person.

Tillbaka till kalendariet