99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20200401 Konferens

Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess

Framgångsrika strategier och metoder inom planering och byggnation
1-2 april 2020 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om framgångsrik digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen! Under två intensiva dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om strategier och metoder inom planering och byggnation för dig som arbetar med att utveckla framtidens samhälle.
Framtidens+digitala+samh%C3%A4llsbyggnadsprocess
Anmäl dig här!
20200420 Konferens

Framtidens press- och mediehantering 2020

Hur navigerar du rätt i det nya medielandskapet?
20-21 april 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om att nå ut, bygga förtroendekapital och hantera kriser! Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur man arbetar strategiskt med sin press – och mediehantering för att hålla jämna steg med det föränderliga medielandskapet.
Framtidens+press-+och+mediehantering+2020
Anmäl dig här!
20200511 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
11-12 maj 2020 i Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20200511 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2020

Att effektivt utveckla boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål
11-12 maj 2020 i Stockholm
Varmt välkommen till en tvådagarskonferens om hur du strategiskt planerar och utformar ett modernt LSS-boende som lever upp till hyresgästernas behov, krav och önskemål. Du som arbetar inom LSS-verksamhet och lokalplanering har all anledning att delta! Lyssna till högaktuella praktikfall och experter inom området samt nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela Sverige!
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2020
Anmäl dig här!
20200513 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2020

Strategier och arbetssätt för utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
13-14 maj 2020 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2020
Anmäl dig här!
20200513 Konferens

Fritidshem 2020

Att leda fritidshemmet för stärkt kvalitet och utveckling
13-14 maj 2020 i Stockholm
Välkommen till en tvådagarskonferens om hur du leder utvecklingsarbetet, stärker kvaliteten och likvärdigheten och skapar hållbar samverkan och ett meningsfullt lärande på fritids. Du som arbetar med kvalitet i fritidshem, som pedagog, rektor, skolledare eller utvecklingsledare har all anledning att delta. Ta del av senaste forskningen och ta del av högaktuella praktikfall samt nätverka och utbyt erfarenheter med hela Fritidssverige!
Fritidshem+2020
Anmäl dig här!
20200518 Konferens

Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020

Fokus på metoder, insatser och förhållningssätt för att stärka psykisk hälsa och lärande i skolan
18-19 maj 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar helhetsgrepp kring det hälsofrämjande och förebyggande arbete i syfte för att motverka den negativa utvecklingen gällande barn och ungas psykiska hälsa. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och praktikfall om framgångsrika metoder, insatser och förhållningssätt mot psykisk ohälsa i skolan.
Psykisk+oh%C3%A4lsa+hos+barn+och+unga+2020
Anmäl dig här!
20200527 Konferens

Stress och utmattningssyndrom 2020

Konferensen om senaste forskning och utveckling inom stress och utmattningssyndrom!
27-28 maj i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om med den senaste forskningen och utvecklingen kring UMS förmedlat av erfarna och kunniga föreläsare som gör kunskapen lätt att applicera i det kliniska arbetet.
Stress+och+utmattningssyndrom+2020
Anmäl dig här!
20200602 Konferens

Framtidens socialtjänst 2020

Utveckling, arbetssätt och digitalisering för en socialtjänst i framkant!
2-3 juni 2020 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om andra kommuners utvecklingsarbete mot en rättssäker, tillgänglig och effektiv socialtjänst.
Framtidens+socialtj%C3%A4nst+2020
Anmäl dig här!
20200901 Konferens

Registrator 2020:2

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
1-2 september 2020 i Stockholm
Varmt välkommen till ett nytt tillfälle av succékonferensen som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på!
Registrator+2020%3A2
Anmäl dig här!
20200914 Konferens

Framtidens smarta medborgarservice 2020

MÄNSKLIGT • DIGITALT • AUTOMATISERAT
14-15 september 2020 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om hur du kan utveckla en invånardriven medborgarservice samt underlätta för medborgaren och skapa effektivisering i kommunen genom digitala processer och intelligenta tjänster.
Framtidens+smarta+medborgarservice+2020
Anmäl dig här!
20200922 Konferens

Framtidens boende för äldre 2020

Strategisk planering och byggnation av behovsanpassade boenden för äldre
23-24 september 2020 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2020
Anmäl dig här!
20200923 Konferens

Framtidens laboratorium

Att utveckla ett modernt, säkert och hållbart laboratorium
23-24 september 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur man kan utveckla en kvalitativ och hälsosam laboratoriemiljö för dig som laborant eller laboratoriechef. Under två intensiva dagar får du ta del av till forskare, expertanföranden och flera praktikfall om hur du framgångsrikt lyckas med så väl det dagliga arbetet i laboratoriet som med utveckling framåt.
Framtidens+laboratorium
Anmäl dig här!
20201007 Konferens

Stora chefsdagarna offentlig sektor 2020

Ledarskapet som engagerar, effektiviserar och förändrar verksamheten efter morgondagens behov
7 oktober 2020 i Stockholm
Varmt välkommen till två hela dagar med fullt fokus på det offentliga ledarskapet, helt skräddarsytt för dig som jobbar som chef och ledare i en politiskt styrd organisation.
Stora+chefsdagarna+offentlig+sektor+2020
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter