Konferenser 2023-12-05

Intervju med Erik Borglund

Erik Borglund är professor i arkiv- och informationsvetenskap och docent i data och systemvetenskap vid Mittuniversitetet och medverkar som expertföreläsare på Framtidens arkiv och informationsförvaltning den 5-6 februari. Vi ställde några frågor till Erik inför att han ska hålla i sin föreläsning.

Hem / Konferenser / Intervju med Erik Borglund

Erik Borglund är professor i arkiv- och informationsvetenskap och docent i data och systemvetenskap vid Mittuniversitetet och medverkar som expertföreläsare på Framtidens arkiv och informationsförvaltning den 5-6 februari. Vi ställde några frågor till Erik inför att han ska hålla i sin föreläsning:

Du är med som föreläsare på Ability Partner nya konferens Framtidens arkiv och informationsförvaltning. Kan du berätta lite mer om dig själv – vad du jobbar med idag och din bakgrund inom området?
Jag är professor i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet och har sedan 2004 ägnat mig åt forskning kring effekterna av hur digitalisering påverkar informationsförvaltning. Jag bedriver både forskning och utbildning i ämnet.

Vilka utmaningar ser du idag vad gäller den snabba digitaliseringen av samhället å ena sidan och arkiv och informationsförvaltning å andra sidan?
En av de största utmaningar som jag tillsammans med mina kollegor försöker arbeta med är att värdera information. Mängden information som skapas är enorm och vi behöver nya verktyg för att kunna värdera informationen. I och med explosionen kring tillämpning av Ai så kommer också vi behöva förstå bättre vilken kvalitet information behöver ha för att också vara användbar. Men det finns fortfarande en okunskap bland väldigt många i vilken källa till kunskap som arkiven besitter. Det har inte blivit bättre i och med digitaliseringen, snarare tvärt om.

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar? Vad krävs av dem som arbetar med informationsförvaltning för att arbeta strategiskt och säkra en hållbar och säker informationshantering?
De som arbetar med informationsförvaltning, arkiv, eller registratur är idag duktiga på att göra sitt arbete trots att de i många fall kanske har dåliga förutsättningar. Min egen uppfattning är att de som gör jobbet gör det bra och strategiskt, men det varierar enormt vilka förutsättningar de ges. Arkiv ses sällan som ett prioriterat område och sällan får de som arbetar med arkiv vara med i strategiskt arbete. Jag hoppas genom att bidra till att bättre kunna beskriva informationens värde hjälpa informationsförvaltare, arkivarier och registratorer att deras arbete skall ses och ges rätt förutsättningar.

På konferensen kommer du prata inom temat ”Framtidens informationsförvaltning”. Kan du nämna något om vad deltagarna får med sig från din del på konferensen?
Jag kommer reflektera över vad jag ser som vår närmaste framtid och de utmaningar men också möjligheter detta för med sig. Som många kommer jag belysa Ai, men kanske ur ett annat perspektiv och förhoppningsvis ger det några nya tankar när man lämnar konferensen.

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner