99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20210419 Konferens

Det nya ledarskapet 2021

Konkreta verktyg för att hantera nya krav på digitalt ledarskap i en snabbt föränderlig omvärld.
19 april 2021
Just nu pågår världens största ”jobba-hemifrån-test” och digitala arbetssätt sätts verkligen på prov. Vilka konsekvenser får detta för ledarskapet och vilka nya krav ställer det på dig som chef? Hur får du med dig alla på tåget och hur skapar du engagemang och resultat trots all osäkerhet? Varmt välkommen till konferensen som ger dig konkreta verktyg för att hantera nya krav på digitalt ledarskap i en snabbt föränderlig omvärld!
Det+nya+ledarskapet+2021
Anmäl dig här!
20210421 Konferens

Framtidens badanläggningar

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
21-22 april 2021
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Du som ansvarar för byggnation och drift av badanläggning har all anledning att delta. Efter konferensen kommer du få ett bättre beslutsunderlag samt svaren du behöver för att fatta rätt beslut kring planering, utformning och förvaltning av din badanläggning.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar
Anmäl dig här!
20210427 Konferens

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2021

Strategierna för en effektiv och säker informations- och arkivhantering
27 april 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om informationsförvaltning som säkerställer kvalitét och verksamhetsnytta av arkivfunktionen. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hållbar, rättssäker och tillgänglig informationsförvaltning, från skapande till bevarande.
Framtidens+arkiv+och+informationsf%C3%B6rvaltning+2021
Anmäl dig här!
20210428 Konferens

Framtidens skol- och lärmiljöer

Fokus på forskning, erfarenheter och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid utformning och byggnation av en skollokal och dess lärmiljöer
28 april 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och lärmiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, skolledare, arkitekt och byggentreprenör. Du får lyssna till några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!
Framtidens+skol-+och+l%C3%A4rmilj%C3%B6er
Anmäl dig här!
20210504 Konferens

Utveckla dig som nämndsekreterare

Juridik • Sammanträdet • Handlingshantering
4-5 maj 2021
Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Utveckla+dig+som+n%C3%A4mndsekreterare
Anmäl dig här!
20210506 Konferens

Inomhusmiljö 2021

Så identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
6 maj 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöchef eller fastighetsägare. Under en intensiv konferensdag får du lyssna till ledande expertis och aktuell forskning kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Inomhusmilj%C3%B6+2021
Anmäl dig här!
20210518 Konferens

Framtidens elevhälsa

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
18 maj 2021 digital konferens
Välkommen till en specialutformad digital konferensdag med fokus på strategierna och metoder för en förebyggande elevhälsa som når hela vägen in i klassrummet! Konferensen är uppbyggd för hela elevhälsoteamet - passa på att delta hela teamet för en gemenskap kunskapsbas!
Framtidens+elevh%C3%A4lsa
Anmäl dig här!
20210525 Konferens

Skolnärvaro

Fokus på metoder och arbetssätt som främjar närvaro och förebygger frånvaro i skolan
25 maj 2021 digital konferens
Välkommen till en specialutformad digital konferens med fokus på metoder och arbetssätt som främjar närvaro och förebygger frånvaro i skolan. Passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!
Skoln%C3%A4rvaro
Anmäl dig här!
20210526 Konferens

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2021

Så uppfyller du alla juridiska krav och säkerställer arkivbeständigheten
26 maj 2021
Varmt välkommen till en heldagskonferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor. Ta chansen att lyssna till ledande experter och intressanta praktikfall i framkant!
eID+och+e-underskrifter+i+framtidens+digitala+f%C3%B6rvaltning+2021
Anmäl dig här!
20210527 Konferens

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
27 maj 2021 digital konferens
Välkommen till en specialutformad digital konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal - passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag! Konferensen är en del av den nya serien av digitala fortbildning för dig inom skolan.
Spr%C3%A5kst%C3%B6rning%2C+spr%C3%A5klig+tillg%C3%A4nglighet+och+spr%C3%A5kutvecklande+arbetss%C3%A4tt
Anmäl dig här!
20210531 Konferens

Intern kommunikation 2021

Vad krävs av chefer, medarbetare och kommunikationen i dagens moderna organisationer?
31 maj 2021
Välkommen till en högaktuell konferens där du under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om strategier och arbetssätt inom internt kommunikationsarbete! Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!
Intern+kommunikation+2021
Anmäl dig här!
20210601 Konferens

Presidieutbildning

Rollfördelning • Beredningsarbetet • Sammanträdesteknik
1 juni 2021
På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning inom kommunallagen samt lagstiftningen som styr presidiet samt förfarandet kopplat till beredningsprocessen. Därtill fokuserar utbildningen på roller och ansvar samt erbjuder fördjupning inom sammanträdesteknik.
Presidieutbildning
Anmäl dig här!
20210825 Konferens

Framtidens sårbehandling 2021

Framgångsrika behandlingsstrategier och metoder för optimal sårläkning hos alla patienter
25-26 augusti 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsrika behandlingsstrategier- och metoder för optimal sårläkning. Under två intensiva dagar får du lyssna till både experter och praktikfall om sårbehandling i framkant för alla patienter.
Framtidens+s%C3%A5rbehandling+2021
Anmäl dig här!
20210901 Konferens

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2021

Konferensen om informationssäkerhet i en allt mer digital och snabbt föränderlig värld
1 september 2021
Välkommen till en högaktuell konferens där du under en intensiv dag får du lyssna till flera forskare, experter och praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamheten och hantera olika hot som rör er informationshantering.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor+2021
Anmäl dig här!
20210902 Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2021

Sveriges mest uppskattade mötesplats för alla som utvecklar idrotts- och fritidsmiljöer!
2 september 2021
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!
Framtidens+idrotts-+och+fritidsanl%C3%A4ggningar+2021
Anmäl dig här!
20210907 Konferens

Framtidens förskolemiljöer 2021

Välkommen till årets viktigaste konferens för dig som planerar och utvecklar förskolans lokaler och lärmiljöer!
7 september 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och utformning av förskolans lokaler och lärmiljöer. Till konferensen har vi bjudit in några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!
Framtidens+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2021
Anmäl dig här!
20210908 Konferens

Framtidens särskola 2021

Fokus på strategier, metoder och förhållningssätt för hur du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö
8 september 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom Framtidens särskola för dig som arbetar i särskolan. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.
Framtidens+s%C3%A4rskola+2021
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter