Inomhusmiljö 2020

Nationell konferens om inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler

25-26 mars i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Inomhusmilj%C3%B6 2020
Anmäl dig

Inomhusmiljö 2020

25 2020-03-25 11:38:46 2020-03-26 11:38:46 38 Inomhusmiljö 2020 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen om inomhusmiljö för dig som arbetar med miljö- och hälsoskyddsfrågor!

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler är ett ämne som berör alla. När vi spenderar mer tid inomhus ställs högre krav på på dig som arbetar med frågor som rör inomhusmiljön. På Ability Partners nya konferens Inomhusmiljö 2020 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området!

Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera forskare, expertanföranden och praktikfall om hur du framgångsrikt identifierar, utreder och åtgärdar problem med inomhusmiljön!

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Så arbetar du för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön vid upplevda besvär
  • Hur du säkerställer ventilation som ger god inomhusmiljö – undersökningsmetodik, kravställning, mätning och framgångsrika insatser
  • Så identifierar du fukt- och mögelskador samt vidtar rätt åtgärder beroende på situation
  • Buller och höga ljudvolymer inomhus – hur du bedömer och åtgärdar risker
  • Lagar och förordningar kring inomhusmiljön – vad säger miljöbalken som grund och vilka krav kan du ställa på vem?
  • Effektiv klagomålshantering och tillsyn av inomhusmiljöer
  • Inomhusmiljöns ljus- och färgsättning – effekter, mätmetoder och åtgärder för ökat välbefinnande

Expertanföranden

Catarina Carreman

AdvokatFoyen Advokatfirma

Lennart Nilsson

Senior akustikexpertAkustikmiljö

Karl Ryberg

Psykolog och ljusterapeutMonocrom

Daniel Olsson

Projektledare, Tekn. licentiatCIT Energy Management

Dag Sedin

OrdförandeSvensk Radonförening

Lars Hammarborg

Fuktsakkunnig och byggdoktorCondoConsult

Praktikfall

Cecilia Johansson

MiljöinspektörMalmö stad

Pontus Thurn

MiljöinspektörMalmö stad

Natasa Curic

Miljöinspektör och projektledareEslövs kommun

Moderator och talare

Peter Brander

Expert, Enheten Hälsa och ByggBoverket

”Välplanerat program med bra information och konkreta förslag på arbetssätt”

”Mycket intressanta föreläsningar med kunniga och underhållande föredragare”

”Blandningen av talare var toppen”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Anmäl dig senast 7 februari
Konferens 6.990 kr – 1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 13 mars
Konferens 7.790 kr – 700 kr i rabatt
Ordinarie pris
Konferens 8.490 kr

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms, per person.

Tillbaka till kalendariet