Fritidshem 2017

Fokus på kvalitet, utveckling och implementering av nya läroplanstexter

Konferens 25-26 april 2017
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Fritidshem 2017
Anmäl dig

Fritidshem 2017

25 2017-04-25 11:38:46 2017-04-26 11:38:46 38 Fritidshem 2017 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Fritidshemmet lärandeuppdrag har förstärkts och det ställs helt nya krav på att arbeta systematiskt och målstyrt. Men hur gör man det på ett sätt som inte bara blir mer skola utan värnar om fritidspedagogikens grundstenar? Denna konferens ger dig praktiska verktyg för att med knappa resurser och enkla medel lyfta fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå.

Gå hela teamet – tillsammans formar vi framtidens vuxna!

Ur innehållet

  • Implementering av nya läroplanen – vad innebär de utökade lärandeuppdragen i praktiken?
  • Problemskapande beteenden på fritids – att bemöta och förebygga på bästa sätt
  • Skola och fritidshem i pedagogisk samverkan – hur når vi dit?
  • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar du det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids
  • Ta del av hur andra utvecklat förmågor genom – modern barnsyn, värdegrundsarbete, elevinflytande, kollegialt lärande och strukturerad rastverksamhet mm.

Speciellt inbjudna

Ann S Pihlgren

Filosofie doktor i pedagogikIgnite Research Institute

Lars Gustafsson

Föreläsare, utbildare och organisationskonsultLars Gustafsson Stockholm AB

David Edfelt

Leg psykolog och författareProvivus

Moderator och talare

Micke Andersson

Fritidspedagog och ordförande i Lärarförbundets referensorgan för fritidspedagogikHelsingborgs stad

Martin Anker Svensson, Biträdande rektor för fritidshemmet, Stockholms stad
Andreas Mauritzson Daun
, Lärare mot fritidshem, Stockholms stad
Lars Westberg,
Barnskötare, Trollhättans kommun    
Lars Bengtsson, Lärare med inriktning fritidshem, Trollhättans kommun
Gustav Sundh
, Fritidspedagog, Utvecklingsledare för fritids, Stockholms stad
Andreas Åkesson, Fritidshemsutvecklare, Solna stad
Emma Hedström
, Förstelärare i Fritidshem, Täby kommun
Andréas Nyberg, Fritidspedagog, skribent, Umeå kommun    
Susanne Yttergren, Fritidspedagog, lärare Umeå universitet, Umeå kommun

”Fantastisk konferens!”

”Aktuella frågeställningar för att få input och verktyg för nödvändig kvalitetsutveckling i fritidshemmet. Mycket inspirerande föreläsningar!”

”Var längesedan jag fann en fortbildning så intressant”

”Väldigt inspirerande dagar!”

Fritidshem-2016

Pris

Konferenspris 6.980 kr exkl. moms

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet