Fritidshem 2018

Fokus på kvalitet, utveckling och implementering av nya läroplanstexter

Konferens 14-15 mars 2018
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Fritidshem 2018
Anmäl dig

Fritidshem 2018

14 2018-03-14 11:38:46 2018-03-15 11:38:46 38 Fritidshem 2018 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Fritidshemmet lärandeuppdrag har förstärkts i och med de nya läroplanstexterna och nu ställs helt nya krav på att arbeta strukturerat och målstyrt.

Men hur implementerar man detta på ett sätt som inte bara blir mer skola utan värnar om fritidspedagogikens grundstenar? Hur stärker vi kvaliteten och likvärdigheten, utvecklar förmågor och skapar hållbar samverkan som ger ett meningsfullt lärande i ett helhetsperspektiv? Fritidshemmets uppdrag spänner helt klart över en stor och komplex del av elevernas utveckling och lärande. Utmaningarna med knappa resurser och växande barngrupper gör inte saken lättare. Denna konferens kommer att ge dig praktiska tips och råd för hur du med enkla medel kan lyfta fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Hur skapas hållbar samverkan mellan skola och fritidshem?
  • Att utveckla förmågor – så implementerar du de nya skrivelserna i läroplanen i praktiken
  • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar du det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids
  • Fritidshemmets didaktik – så skapas hållbar kunskap och meningsfullt lärande i ett helhetsperspektiv
  • Lågaffektivt förhållningssätt – ledarskap och bemötande av elever med besvärliga beteenden i fritidshemmet
  • Ta del av hur andra utvecklar förmågor genom – modern barnsyn, värdegrundsarbete, elevinflytande, IKT, kollegialt lärande och strukturerad rastverksamhet mm.

Speciellt inbjudna

Ann S Pihlgren

Filosofie doktor i pedagogikIgnite Research Institute

Margareta Schröder

Utbildare, författare och förändringsledareSchröder Coach & Konsult

Stefan Boström

Leg psykologPsykologiskt.net

Moderator

Övriga talare

Bente Tuff

UtvecklingsledareCenter för Skolutveckling, Göteborgs stad

Filippa Odevall

Yogainstruktör och ledarskapskonsultSkolyoga

Alexander Skytte

Lärare i Idrott och Hälsa samt fritidshemsutvecklareSkälbyskolan, Järfälla kommun

Sharon Rubin

Lärare med inriktning mot fritidshemSköndalsskolan, Stockholms stad

Åsa Anevik

Leg. Lärare i fritidshem, bildlärare och utbildareLärande Perspektiv

Jonas Wallman

FritidspedagogFolkparksskolan, Norrköpings kommun

”Fantastisk konferens!”

”Aktuella frågeställningar för att få input och verktyg för nödvändig kvalitetsutveckling i fritidshemmet. Mycket inspirerande föreläsningar!”

”Var längesedan jag fann en fortbildning så intressant”

”Väldigt inspirerande dagar!”

Fritidshem-2016

Pris

Konferens 7.490 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet