99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20220119 Konferens

Framtidens badanläggningar 2022

Att utveckla attraktiva och hållbara badanläggningar som svarar upp mot behoven
19-20 januari 2022
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Fokus på konferensen är hur du utvecklar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån din kommuns förutsättningar men som också svarar upp mot besökarens och personalens krav och behov.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar+2022
Anmäl dig här!
20220124 Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kursen som ger dig som registrator och arkivarie fördjupade kunskaper inom lagar, föreskrifter, roller och ansvar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!
Välj ditt kurstillfälle
24 januari digitalt • 31 mars Stockholm • 24 maj Stockholm
På denna kurs får du som registrator eller arkivarier en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Välkommen till en högaktuell kurs under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Informationss%C3%A4kerhet+f%C3%B6r+registratorer+och+arkivarier
Anmäl dig här!
20220125 Konferens

Framtidens särskola 2022

Fokus på strategier, metoder och förhållningssätt för hur du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö
25 januari 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom Framtidens särskola för dig som arbetar i särskolan. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.
Framtidens+s%C3%A4rskola+2022
Anmäl dig här!
20220126 Konferens

Fritidshem 2022

Så leder du arbetet för utveckling, lärande och en meningsfull fritid
26 januari 2022
Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor och komplex del av elevernas utveckling och lärande. Undervisningen ska komplettera skolan och utgå från barnens egna intressen, behov och erfarenheter. Men vad innebär det i praktiken hur kan man mäta och följa upp det lärande som sker? Hur omsätter man läroplanen i praktiken och hur gör man det på ett sätt som ändå värnar om fritidspedagogikens grundstenar? Välkommen till årets stora Fritidshemkonferens!
Fritidshem+2022
Anmäl dig här!
20220202 Kurs

Säkerhetsjuridik – regler och direktiv och hur man implementerar dem i informationssäkerhetsarbetet

Uppdatera dig kring senaste rättpraxis inom informationssäkerhet och informationshantering
2 februari digitalt
Uppdatera dig kring senaste rättpraxis inom informationssäkerhet och informationshantering samt lära dig mer om hur du praktiskt implementerar detta i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Varmt välkommen!
S%C3%A4kerhetsjuridik+%E2%80%93+regler+och+direktiv+och+hur+man+implementerar+dem+i+informationss%C3%A4kerhetsarbetet
Anmäl dig här!
20220203 Konferens

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2022

Konferensen om informationssäkerhet i en allt mer digital och snabbt föränderlig värld
3 februari 2022
Välkommen till en högaktuell konferens med ett separat valbart fördjupningspass om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under två dagar får du lyssna till forskare, experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor+2022
Anmäl dig här!
20220207 Konferens

Inomhusmiljö 2022

Så skapas hälsosamma innemiljöer med människan i fokus
7-8 februari 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöchef eller fastighetsägare. Lyssna till ledande expertis, aktuell forskning och intressanta praktikfall kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Inomhusmilj%C3%B6+2022
Anmäl dig här!
20220209 Konferens

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2022

Strategierna för en effektiv och säker informations- och arkivhantering
9 februari 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens arkiv och informationsförvaltning som säkerställer kvalitét och verksamhetsnytta av arkivfunktionen. Under en intensiv konferensdag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hållbar, rättssäker, informationssäker och tillgänglig informationsförvaltning.
Framtidens+arkiv+och+informationsf%C3%B6rvaltning+2022
Anmäl dig här!
20220210 Konferens

Framtidens äldreomsorg 2022

Så leder och utvecklar du verksamheten för ökad kvalitet och effektivitet med individens behov och förutsättningar i fokus
10 februari 2022
Välkommen på konferensen som samlar ledande expertis och framgångsrika praktikfall kring hur man leder och utvecklar en effektiv äldreomsorg med individens behov och förutsättningar i fokus.
Framtidens+%C3%A4ldreomsorg+2022
Anmäl dig här!
20220210 Kurs

Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning

Kursen ger dig den senaste juridiska uppdateringen inom GDPR och närliggande lagar samt tar upp regelverk kring informationssäkerhet.
10 februari digitalt
Många arkivarier och ansvariga för informationsförvaltning behöver utveckla sitt arbete med att nå en säker och hållbar informationsförvaltning som uppfyller både de juridiska kraven inom dataskydd samt direktiven och förfarandet kopplat till informationssäkerhet. Därtill behöver man få ökade kunskaper om hur man får juridik, teknik och arkiv att samverka i praktiken. Varmt välkommen till Ability Partners nya kurs Dataskydd och informationssäkerhet i framtidens informationsförvaltning.
Dataskydd+och+informationss%C3%A4kerhet+i+framtidens+informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20220302 Konferens

Stora Tandsköterskedagen 2022

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska
2 mars 2022 i Göteborg
22 mars 2022 i Stockholm
22 mars 2022 digitalt via livestream
Välkommen till en högaktuell konferens om som behandlar de viktigaste ämnena för dig som tandsköterska. Under en intensiv konferensdag får du ta del av både experter och praktikfall som ger dig arbetssätt, strategier och inspiration att ta med tillbaka till din kliniska vardag för att framgångsrikt kunna axla den mångfacetterade rollen som tandsköterska.
Stora+Tandsk%C3%B6terskedagen+2022
Anmäl dig här!
20220317 Konferens

Framtidens medborgarservice 2022

Att utveckla en effektiv medborgarservice och en optimal kundupplevelse
17 mars 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens digitala kundmöten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.
Framtidens+medborgarservice+2022
Anmäl dig här!
20220322 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2022

Det nya normala – hur blir kontoret en attraktiv och värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt och affärsmål?
22 mars 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt Post Corona. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och arbetssätt och hur gör vi kontoret till ett socialt nav för samarbete och kreativitet?
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2022
Anmäl dig här!
20220323 Konferens

Registrator 2022

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
23-24 mars 2022
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.
Registrator+2022
Anmäl dig här!
20220328 Konferens

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
28 mars 2022
Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning eller elever i språklig sårbarhet. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal - passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!
Spr%C3%A5kst%C3%B6rning%2C+spr%C3%A5klig+tillg%C3%A4nglighet+och+spr%C3%A5kutvecklande+arbetss%C3%A4tt
Anmäl dig här!
20220330 Konferens

IT-rätt offentlig sektor 2022

Fokus på integritet, säkerhet och juridik i den digitala och öppna förvaltningen
30 mars 2022
Välkommen till Ability Partners nya konferens IT-rätt Offentlig Sektor – fokus på integritet, säkerhet och juridik i den digitala förvaltningen får du ta del av den senaste utvecklingen och viktiga rättsliga nyheter inom området! Välkommen till en högaktuell konferens där du får du lyssna till ledande experter och praktikfall!
IT-r%C3%A4tt+offentlig+sektor+2022
Anmäl dig här!
20220331 Konferens

Framtidens boende för äldre 2022

Strategisk planering och byggnation av attraktiva boendemiljöer för äldre
31 mars 2022
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under en intensiv dag fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2022
Anmäl dig här!
20220405 Konferens

Medarbetarengagemang 2022

Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation
5 april 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap, medarbetarskap och kommunikation för dig i chefsposition inom kommunikation och HR. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du skapar en välmående, engagerad och högpresterande organisation.
Medarbetarengagemang+2022
Anmäl dig här!
20220406 Konferens

Framtidens skoladministratör 2022

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
6 april 2022
Välkommen till en högaktuell konferens som hjälper dig utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2022
Anmäl dig här!
20220406 Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Fokus på en rättssäker nämndadministration, protokollskrivning och sammanträdesteknik
Välj ditt kurstillfälle
6-7 april digitalt • 31 maj - 1 juni Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Utveckla+dig+som+n%C3%A4mndsekreterare
Anmäl dig här!
20220427 Konferens

Digitalisering och digital transformation i offentlig sektor 2022

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid digitalisering och transformation
27 april 2022
Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalisering & transformation i offentlig sektor kopplat till digitala strategier, organisationsutveckling och förändringsledning.
Digitalisering+och+digital+transformation+i+offentlig+sektor+2022
Anmäl dig här!
20220505 Konferens

Framtidens elevhälsa

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet
5 maj 2022
Hur bygger man upp ett effektivt elevhälsoarbete som genomsyrar hela verksamheten? Hur arbetar man processinriktat och tvärprofessionellt så att elevhälsoarbetet ger avtryck ända in i klassrummet? Hur leder du förändring och tar elevhälsoarbetet till nästa nivå? Välkommen till den populära konferensen för dig som arbetar inom elevhälsan! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!
Framtidens+elevh%C3%A4lsa
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter