99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20220524 Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kursen som ger dig som registrator och arkivarie fördjupade kunskaper inom lagar, föreskrifter, roller och ansvar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!
Välj ditt kurstillfälle
24 maj digitalt • 15 september Stockholm
På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Informationss%C3%A4kerhet+f%C3%B6r+registratorer+och+arkivarier
Anmäl dig här!
20220531 Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Fokus på en rättssäker nämndadministration, protokollskrivning och sammanträdesteknik
31 maj - 1 juni Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Utveckla+dig+som+n%C3%A4mndsekreterare
Anmäl dig här!
20220531 Kurs

Molntjänster

juridik • säkerhet • upphandling • avtal
Välj ditt kurstillfälle
31 maj digitalt • 8 september Stockholm
Välkommen till årets viktigaste kurs upphandling och avtal för molntjänster och drift i offentlig sektor som uppfyller säkerhets- och integritetskraven för data.
Molntj%C3%A4nster
Anmäl dig här!
20220615 Kurs

Stress och utmattningssyndrom

Kursen om senaste forskning och utveckling inom stress och utmattningssyndrom
15 juni digitalt
Välkommen till en högaktuell och kunskapsintensiv kursdag med den senaste forskningen och utvecklingen kring UMS förmedlat av Sveriges främsta experter på området
Stress+och+utmattningssyndrom
Anmäl dig här!
20220824 Kurs

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete – i praktiken

Hur du inför och upprätthåller en effektiv informationssäkerhet i praktiken
Välj ditt kurstillfälle i Stockholm
24-25 augusti • 5-6 december
Välkommen till årets viktigaste kurs om riskbaserat informationssäkerhetsarbete och kontinuitetsplanering för företag, myndigheter och kommuner.
Systematiskt+och+riskbaserat+informationss%C3%A4kerhetsarbete+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20220830 Konferens

Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022

Fokus på social hållbarhet vid såväl exploatering och stadsutveckling som vid utveckling av befintliga bostadsområden
30 augusti 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du skapar de rätta förutsättningarna för ett gott socialt liv för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur olika kommuner och fastighetsbolag arbetar för att utveckla trygga, integrerade och jämlika stadsmiljöer som bidrar till social hållbarhet.
Socialt+h%C3%A5llbar+samh%C3%A4llsbyggnad+och+stadsutveckling+2022
Anmäl dig här!
20220831 Konferens

Miljöinspektör 2022

Så ökar du hälsoskyddstillsynens inflytande för att nå miljöbalkens mål vad gäller god inomhusmiljö
31 augusti 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Lyssna till ledande expertis, aktuell forskning och intressanta praktikfall kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Milj%C3%B6inspekt%C3%B6r+2022
Anmäl dig här!
20220901 Konferens

Cybersäkerhet 2022

Det aktuella säkerhetsläget och vad som krävs för en effektiv informationssäkerhet och incidenthantering
1 september 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om cyberhoten och informationssäkerhet för företag och kommuner och myndigheter. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder praktiskt arbete med informationssäkerhet och skapar effektivt skydd mot cyberangrepp och incidenter.
Cybers%C3%A4kerhet+2022
Anmäl dig här!
20220907 Konferens

Intern kommunikation 2022

Vad krävs av medarbetarkommunikationen i framtidens hybrida arbetsplats?
7 september 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om medarbetar-kommunikation för dig inom kommunikation och HR. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en kommunikativ organisation som möter morgondagens krav.
Intern+kommunikation+2022
Anmäl dig här!
20220908 Konferens

Framtidens press- och mediehantering

Vem i hela världen kan man lita på och hur kan man kommunicera framgångsrikt i en ny kontext med ett nytt kommunikationsklimat
8 september 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om strategisk och målmedveten press- och mediehantering för dig som arbetar med extern kommunikation. Under en intensiv dag ger vi dig allt du behöver för att din organisation ska kunna hänga med i utvecklingen och framgångsrikt anta de utmaningar det nya tuffa medielandskapet medför.
Framtidens+press-+och+mediehantering
Anmäl dig här!
20220914 Konferens

Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022

Konferensen om ekologisk hållbar stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad!
14 september 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar ekologisk stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur klimatanpassningsfrågan kan integreras i kommunal verksamhet och hur man driver frågan vidare i sin organisation för hållbar utveckling.
Smart+klimatanpassning+och+h%C3%A5llbar+stadsutveckling+2022
Anmäl dig här!
20220915 Konferens

Framtidens LSS 2022

Att ta ett helhetsgrepp kring LSS och skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till en ökad hälsa och delaktighet för individen
15 september 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp kring LSS för att skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till ökad hälsa och delaktighet för individen. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och praktikfall om hur du planerar och utvecklar organisation, arbetssätt och kompetens inom LSS för att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Framtidens+LSS+2022
Anmäl dig här!
20220920 Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering,
e-signering och informationssäkerhet
Välj ditt kurstillfälle
20 september Stockholm • 22 november digitalt
Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.
Juridiken+kring+digital+informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20220921 Konferens

Ekonom i högskolan 2022

Styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt
21 september 2022
Välkommen till en dag som vi hoppas kommer att ge dig både ny kunskap, inspiration och praktiska verktyg för hur du kan utveckla mer effektiva processer för ekonomisk styrning och uppföljning mot högskolans verksamhetsmål.
Ekonom+i+h%C3%B6gskolan+2022
Anmäl dig här!
20220922 Konferens

Digitalisering och digital transformation i offentlig sektor 2022

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid digitalisering och transformation
22 september 2022
Välkommen till ett nytt tillfälle av succékonferensen om digitalisering & transformation i offentlig sektor kopplat till digitala strategier, organisationsutveckling och förändringsledning.
Digitalisering+och+digital+transformation+i+offentlig+sektor+2022
Anmäl dig här!
20220927 Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2022

Sveriges mest uppskattade mötesplats för alla som utvecklar idrotts- och fritidsmiljöer!
27 september 2022
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!
Framtidens+idrotts-+och+fritidsanl%C3%A4ggningar+2022
Anmäl dig här!
20220929 Konferens

Employer branding & workplace experience

Hur blir man en konkurrenskraftig arbetsgivare som erbjuder en attraktiv arbetsplats i en ny kontext?
29 september 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om vad som efterfrågas idag för att vara kvalificerad som en attraktiv arbetsplats för dig som arbetar med employer branding och rekrytering. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om vad som krävs för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare!
Employer+branding+%26%23038%3B+workplace+experience
Anmäl dig här!
20221013 Konferens

Säker och trygg skola 2022

Förebyggande arbete för en säker och trygg lärmiljö och hur du förbereder dig och agerar om det värsta händer
13 oktober 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hälsofrämjande skolutveckling för dig som arbetar med barn och utbildning! Under en intensiv dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder skolans systematiska kvalitetsarbete för en säker och trygg lärmiljö.
S%C3%A4ker+och+trygg+skola+2022
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter