Fritidshem 2019

Att leda fritidshemmet för kvalitet och utveckling

Konferens 27-28 november 2019
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Fritidshem 2019
Anmäl dig

Fritidshem 2019

27 2019-11-27 11:38:46 2019-11-28 11:38:46 38 Fritidshem 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen för dig som leder och utvecklar fritidshemmets kvalitetsarbete!

Fritidshemmet lärandeuppdrag har förstärkts och nu ställs helt nya krav på att arbeta strukturerat och målstyrt. Hur leder man detta utvecklingsarbete på ett sätt som samtidigt värnar om fritidspedagogikens grundstenar? Fritidshemmets uppdrag spänner helt klart över en stor och komplex del av elevernas utveckling och lärande. Utmaningarna med knappa resurser och växande barngrupper gör inte saken lättare.

På Ability Partners konferens Fritidshem 2019 får du konkreta verktyg för att med knappa resurser och enkla medel lyfta fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå.

Ur innehållet

  • Hållbart ledarskap som ger förutsättningar för fritidshemundervisning av hög kvalitet
  • Så skapas ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete på fritids
  • Ledarskap och bemötande av elever med besvärliga beteenden i fritidshemmet
  • Läroplanen i praktiken – så utvecklar du en verksamhet som uppfyller uppdraget
  • Så skapas lärande miljöer som stärker elevernas förmågor och ökar måluppfyllelsen
  • Roligare raster – så bidrar strukturerad rastverksamhet till skolans trygghets- och hälsofrämjande arbete
  • Legitimationskravet – hur löser vi detta i praktiken?

Speciellt inbjudna

Ann S Pihlgren

Filosofie doktor i pedagogikIgnite Research Institute

Hadar Nordin

FritidspedagogFritidsverket

Gunilla Carlsson Kendall

Leg. psykologProvivus

Linda Eskilsson

Särskild utredareRegeringskansliet

Övriga talare och praktikfall

Emma Hedström

Förstelärare i Fritidshem, Byleskolan och HägerneholmsskolanTäby kommun

Nina Bodegren

Fritidspedagog och utvecklingsledare fritidshemKatrineholms kommun

Micke Brolin

Fritidspedagog och biträdande rektorKatrineholms kommun

Jessica Claesson

Fritidspedagog och biträdande rektorKatrineholms kommun

Mona Andersson

Pedagogisk utvecklingskonsult, teamchefHelsingborgs stad

Malin Andersson

Biträdande rektor FritidshemmetHelsingborgs stad

Linnéa Lindquist

Rektor, Hammarkullsskolan F-3Göteborgs stad

Erik Hall

Biträdande rektor, VisättraskolanHuddinge kommun

Tikki Stanic

Trygghetsansvarig och kurator, VisättraskolanHuddinge kommun

Moderator

Anki Hedberg

Fritidspedagog, vice ordförandeLärarförbundet Danderyd

”Den bästa konferensen jag varit på”

”Mycket välorganiserad och med bra föreläsare och innehåll”

”Det var över förväntan”

”Otroligt lärorikt och givande!”

Pris

Konferens 7.490 kr exkl. moms

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet