Fritidshem 2020

Att leda fritidshemmet för stärkt kvalitet och utveckling

Konferens 23-24 november 2020
Digitalt via livestream
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Fritidshem 2020
Anmäl dig

Fritidshem 2020

23 2020-11-23 11:38:46 2020-11-23 11:38:46 38 Fritidshem 2020 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Konferensen för dig som leder och utvecklar fritidshemmets kvalitetsarbete!

Fritidshemmet lärandeuppdrag har förstärkts och nu ställs helt nya krav på att arbeta strukturerat och målstyrt. Hur leder man detta utvecklingsarbete på ett sätt som samtidigt värnar om fritidspedagogikens grundstenar? Fritidshemmets uppdrag spänner helt klart över en stor och komplex del av elevernas utveckling och lärande. Utmaningarna med knappa resurser och växande barngrupper gör inte saken lättare.

På Ability Partners konferens Fritidshem 2020 får du konkreta verktyg för att med knappa resurser och enkla medel lyfta fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå.

Ur innehållet

  • Hållbara arbetssätt som skapar förutsättningar för fritidshemundervisning av hög kvalitet
  • Så skapas ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete på fritids
  • Läroplanen i praktiken – så utvecklar du en verksamhet som uppfyller uppdraget
  • NPF och bemötande av elever med utmanande beteenden i fritidshemmet
  • Pedagogisk samverkan mellan skola och fritidshem – så lyckas du
  • Värdegrundsuppdraget – så skapas ett förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten
  • Roligare och tryggare raster – strukturer och verktyg för att lyckas

Speciellt inbjudna

Ann S Pihlgren

Filosofie doktor i pedagogikIgnite Research Institute

Gustav Sundh

Förstelärare i fritidshemHuddinge kommun

Linda Eskilsson

Särskild utredareRegeringskansliet

Linda Gerstenmayer

Retoriker och föreläsare

Moderator och talare

Emma Hedström

Förstelärare i Fritidshem, Byleskolan och HägerneholmsskolanTäby kommun

Övriga talare och praktikfall

Andréas Nyberg

Fritidspedagog, skribentUmeå kommun

Alexander Skytte

Lärare i Idrott och Hälsa samt fritidshemsutvecklare, SkälbyskolanJärfälla kommun

Magnus Pettersson

Skolutvecklare för fritidshem, Barn- och utbildningsförvaltningenVästerås stad

Oskar Göransson

Fritidslärare Dibber Silverbäcken Skola

Johan Sundqvist

Förstelärare i fritidshemDibber Silverbäcken Skola

”Den bästa konferensen jag varit på”

”Mycket välorganiserad och med bra föreläsare och innehåll”

”Det var över förväntan”

”Otroligt lärorikt och givande!”

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt. 
Digital konferens 7.490 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet