Fritidshem 2018

Fokus på kvalitet, samverkan, utveckling och implementering av nya läroplanstexter

Konferens 17-18 oktober 2018
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Fritidshem 2018
Anmäl dig

Fritidshem 2018

17 2018-10-17 11:38:46 2018-10-18 11:38:46 38 Fritidshem 2018 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Fritidshemmet lärandeuppdrag har förstärkts i och med de nya läroplanstexterna och nu ställs helt nya krav på att arbeta strukturerat och målstyrt.

Men hur implementerar man detta på ett sätt som inte bara blir mer skola utan värnar om fritidspedagogikens grundstenar? Hur stärker vi kvaliteten och likvärdigheten, utvecklar förmågor och skapar hållbar samverkan som ger ett meningsfullt lärande i ett helhetsperspektiv? Fritidshemmets uppdrag spänner helt klart över en stor och komplex del av elevernas utveckling och lärande. Utmaningarna med knappa resurser och växande barngrupper gör inte saken lättare.

På Ability Partners konferens Fritidshem 2018 får du ta del av den senaste forskningen, utredningar och initiativ för att främja fritidsverksamheten och skapa ett meningsfullt lärande i ett helhetsperspektiv.

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Implementering och efterlevnad av nya läroplanen – vad innebär de utökade lärandeuppdragen i praktiken?
  • Hållbar samverkan mellan skola och fritidshem – hur når vi dit?
  • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så skapas hållbara rutiner för att synliggöra, dokumentera, utvärdera och utveckla fritidsverksamheten
  • Att utveckla förmågor genom ett lustfyllt lärande – hur du kan använda leken, rastverksamheten och IKT för ökad måluppfyllelse
  • Lågaffektivt förhållningssätt – ledarskap och bemötande av elever med besvärliga beteenden i fritidshemmet
  • Fritidspedagogik är en framtidspedagogik – så lyfter och synliggör du verksamheten på fritids för att öka dess status och skapa rätt förutsättningar

Speciellt inbjudna

Ann S Pihlgren

Filosofie doktor i pedagogikIgnite Research Institute

David Edfelt

Leg psykolog och författareProvivus

Ylva Andersson

ProjektledareLek för Livet! och Öppna dörren till leken och de nyanlända (Foto: Mattz Birath)

Camilla Askebäck Diaz

Förstelärare i digitala verktyg

Moderator

Isabelle Bellange

FritidshemsutvecklareRaoul Wallenbergskolan

Inspireras av intressanta praktikfall

Jonas Wallman

FritidspedagogFolkparksskolan, Norrköpings kommun

Magnus Blixt

RektorGlömstaskolan, Huddinge kommun (Foto: Andy Foster)

Karolina Åhlander

FritidsledareVittra

Lena Falkborg

Fd fritidssamordnareViks skola, Värmdö kommun

Maria Töverud

Bitr. Rektor Töjnaskolan Sollentuna kommun (Foto: Anna Dubrehed)

”Den bästa konferensen jag varit på”

”Mycket välorganiserad och med bra föreläsare och innehåll”

”Det var över förväntan”

”Otroligt lärorikt och givande!”

Fritidshem-2016

Pris

Konferens 7.490 kr exkl. moms

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet