Fritidshem 2023

Så leder du arbetet för utveckling, lärande och en meningsfull fritid

26 januari 2023
Digitalt via livestream eller på plats i Stockholm
Allmänt
Program / Talare
Digital fördjupning
Ladda ner PDF
Fritidshem 2023
Anmäl dig

Fritidshem 2023

26 2023-01-26 11:38:46 2023-01-25 11:38:46 38 Fritidshem 2023 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Hur omsätter man läroplanen i praktiken och hur gör man det på ett sätt som ändå värnar om fritidspedagogikens grundstenar?

Fritidshemmets uppdrag spänner över en stor och komplex del av elevernas utveckling och lärande. Undervisningen ska komplettera skolan och utgå från barnens egna intressen, behov och erfarenheter.  Men vad innebär det i praktiken hur kan man mäta och följa upp det lärande som sker?

Varmt välkommen till en heldag med fokus på hur du leder och utvecklar kvalitetsarbetet på fritids på ett sätt som verkligen gör skillnad. Ta del av hur aktuell forskning om fritidshemmet kan översättas till praktik i fritidshemmets vardag där tydliga mål och syften också överensstämmer med elevernas intressen, behov och erfarenheter. Dessutom massor av inspiration kring lek, trygga lärmiljöer och aktiva raster!

På Ability Partners konferens Fritidshem 2023 får du konkreta verktyg för hur du lyfter fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå. Jobbar du som lärare i fritidshem, fritidspedagog, rektor, utvecklingsledare eller samordnare för fritidshem så kommer du ha stor behållning av denna dag!

Varmt välkommen!

Ur innehållet

 • Kvalitetsutveckling i fritidshem – så skapas ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete
 • Att leda fritidshemmet – så bygger du en hållbar organisation med rätt förutsättningar
 • Lek och lärande – om leken som pedagogiskt verktyg för utveckling och lärande
 • Praktiska metoder för stärkt elevinflytande i fritidshemmet
 • Heldagslärande – så lyckas du med pedagogisk samverkan mellan skola och fritidshem
 • Specialpedagogik för fritids – så utvecklas en trygg lärmiljö för elever med särskilda behov

Moderator och talare

Jonas Wallman

Rektor, föreläsare och fortbildare inom fritidshemNorrköpings kommun

Talare och praktikfall

Andreas Carlsson

Tf. rektor Järfälla kommun

Henning Westius

Henning Westius Samordnare för fritidshemBotkyrka kommun

Annelie Karlsson

Specialpedagog Funkkonsulten

Sofia Grimm

Lärare i fritidshem Österåker kommun

Tino Skovlund

Leg. Lärare i fritidshemKarlstads kommun
Fritidshemmets mål och resultat
– metoder för att mäta och följa upp lärande och utveckling på fritids
Ann S Pihlgren
Filosofie doktor i pedagogik
Ignite Research Institute
Susanne Aspling
Utvecklingslärare för fritidshem
Stockholms stad
Petra Wennerberg
Speciallärare
Stockholms stad

”Bästa konferensen jag varit på!”

”Alla föreläsningar var både inspirerande och förmedlade mycket användbart”

”Kunniga och bra föreläsare”

”Över förväntan, mycket lärorikt och givande”

90 % procent av deltagarna gav betyget bra eller mycket bra på Ability Partners förra Fritidshem konferens

 • Ta del av intressanta praktikfall kring kvalitets- och utvecklingsarbete i fritidshem
 • Inspireras och lär mer om hur du använder leken som ett pedagogiskt verktyg för utveckling och lärande på fritids
 • Ta del av praktiska metoder för att öka elevinflytandet i fritidshemmet
 • Ta del av hur du kan skapa ett hållbart ledarskap som ger förutsättningar för kvalitet och utveckling
 • Lär dig mer om hur man skapar en god lärmiljö som är tillgänglig och meningsfull för alla
 • Ta del av metoder för heldagslärande genom pedagogisk samverkan mellan skola och fritidshem
 • Ta del av hur du utvecklar en läroplanssäkrad verksamhet och skapar en lärmiljö som utvecklar elevernas förmågor
 • Fördjupa dig kring fritidshemmets mål och resultat och ta del av metoder för systematisk planering, bedömning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling på fritids
 • Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet och välj om du vill delta på plats eller digitalt

Pris

Ability Partner premierar dig som bokar tidigt!

Konferens – på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch samt fördjupning och dokumentation.
Pris konferens på plats 6.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.
Digital konferens – följ konferensen via livestream
I det digitala konferenspriset ingår fördjupning samt dokumentation och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Pris digital konferens 5.990 kr 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet