Ledning och styrning i framtidens kommun 2019

Konferensen om modernt ledarskap i en politiskt styrd organisation

Konferens 23-24 september
Allmänt
Program / Talare
Goda skäl att delta
Ladda ner PDF
Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Anmäl dig

Ledning och styrning i framtidens kommun 2019

23 2019-09-23 11:38:46 2019-09-23 11:38:46 38 Ledning och styrning i framtidens kommun 2019 Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Ledarskap i en politiskt styrd organisation är komplext. Vad kännetecknar en framgångsrik ledning och styrning i gränslandet mellan politik och förvaltning? Vad krävs av dig som chef och ledare i dagens moderna organisationer med nya arbetssätt? Hur hanterar du utmaningen att leda i ständig förändring och hur får du den tillitsbaserade styrningen att funka i praktiken?

Många kommuner står även inför stora utmaningar vad gäller välfärdens finansiering, åldrande befolkning och ett växande rekryteringsbehov. Samtidigt ökar kravet från medborgarna på tillgänglighet, service och ett ordnat samhälle med hög kvalitet på alla tjänster som erbjuds. Detta är utmaningar som kräver smartare arbetssätt och det gäller att rationalisera och effektivisera på ett sätt som skapar bättre kvalitet utan att kosta mer. Hur gör man det på bästa sätt vad gäller organisation, ledarskap och utvecklingsfrågor?

Välkommen till en högaktuell konferens där du under två dagar får du lyssna till flera forskare, experter och praktikfall om ledning och styrning i framtidens kommun!

Ta chansen att nätverka och lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet!

Ur innehållet

  • Förändringsledning – praktiska verktyg för att driva förändring och organisationsutveckling
  • Ledarskap i en politiskt styrd organisation – så hanterar du uppdraget och skapar framgång
  • Framtidens organisation och arbetssätt – vad krävs av dig som chef och ledare?
  • Tillitsbaserad styrning – hur får vi det att funka i praktiken?
  • Effektiva styrmodeller för effektivitet, kvalitet och resultat
  • Digitalisering – så styr och leder du transformationen för att lösa ert uppdrag smartare

Moderator

Magnus Hultgren

Strategisk rådgivarePwC

Speciellt inbjudna

Louise Bringselius

Fil. Dr., docent och lektor Lunds universitet

Andreas Werr

Professor vid Institutionen för företagande och ledning Handelshögskolan i Stockholm

Jessica Carragher Wallner

Strategisk rådgivarePwC

P-O Gunnarsson, Ledarskapskonsult, P- O Gunnarsson Ledarskap AB
Joachim Danielsson, Stadsdirektör, Uppsala kommun
Anna Andersson, Sektorchef, Borlänge kommun
Tomas Ahlin, Socialchef, Borlänge kommun
Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande, Österåkers kommun
Helena Rojas, Utvecklingschef, Botkyrka kommun
Gunilla Nilsson, HR-direktör, Karlstads kommun
Iwona Carlsson, Digitaliseringschef, Kungsbacka kommun
Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet, Ledarskapskonsult och fd Biträdande stadsdirektör Nacka kommun, Broryd industrier 

”Mycket bra! Varierande föreläsningar och bra kvalitet!”

”Alla föredrag var mycket intressanta!”

”Många intressanta föreläsningar, lyfte fram både stora och små kommuner, olika arbetssätt”

Pris

Konferens 8.990 kr exkl. moms.

Hos Ability Partner ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation i konferenspriset.

 

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Tillbaka till kalendariet