Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Kurs 4 december Stockholm
Allmänt
Kursinnehåll
Ladda ner PDF
S%C3%A4kerhetsskyddsanalys i praktiken
Anmäl dig

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

04 2023-12-04 11:38:46 2023-12-03 11:38:46 38 Säkerhetsskyddsanalys i praktiken Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen Digitalt eller Stockholm Ability Partner info@abilitypartner.se true DD/MM/YYYY

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen ställer krav på svenska företag, myndigheter, kommuner och regioner att analysera hot och sårbarhet för skyddsvärden i verksamheten. Syftet är att skydda den egna verksamheten och därmed Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Du som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att göra en analys och att hålla den uppdaterad.

Syfte och mål med kursen
Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kunskap i hur du praktiskt genomför en säkerhets-skyddsanalys.

Kursens mål är att du ska få kunskaper att genomföra och hålla en utförlig säkerhetsskyddsanalys uppdaterad för att försäkra dig om att verksamhetens skyddsvärden inte kan hotas samt att verksamheten inte drabbas av sanktionsavgifter.

Varmt välkommen till en kurs med en expert på säkerhetsskyddslagen!

Ur innehållet

 • Säkerhetsskyddslagen och kraven på säkerhetsskyddsanalys
 • Hotbilden och identifikation av skyddsvärden
 • Hur du bedömer vad som är säkerhetskänslig verksamhet och om din organisation berörs
 • Hur du genomför en sårbarhets- och konsekvensanalys
 • Planering och genomförande av skyddsåtgärder
 • Upprättande av säkerhetsskyddsplan

Kursledare

Sven Johnard

Senior Legal CounselKnowit, Cybersecurity and law
 • Lär dig vad som ska ingå i en säkerhetsskyddsanalys och hur du gör en skyddsanalys i praktiken
 • Ta reda på hur din verksamhet påverkas av säkerhetsskyddslagen
 • Uppdatera dig om de senaste myndighetsbesluten om säkerhetsskydd
 • Så identifierar du vad som är skyddsvärden och vilka hoten är
 • Vilka åtgärder måste vidtas och hur kan en säkerhetsskyddsplan se ut?
 • Ta reda på vilka krav myndigheter ställer på rapportering av skyddsvärden och säkerhetsskyddsåtgärder

Kursen vänder sig till både privat- och offentlig sektor. Du som ansvarar för skyddsvärden eller upphandlar tjänster och produkter inom företag, myndigheter, kommuner och regioner har all anledning att delta. Även du som är leverantör har stor nytta av kursen.

Din roll kan vara säkerhetsansvarig, säkerhetssamordnare, medarbetare på säkerhetsavdelningen, informationssäkerhetsansvarig eller ansvarig för IT- och cybersäkerhet. Krav på kunskaper om säkerhetsskyddslagen krävs även av HR-funktioner och chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Andra befattningar som kursen är relevant för är jurister, advokater, personuppgiftsansvariga, krisberedskapshandläggare, riskanalytiker, inköpare/upphandlare och beslutsfattare.

”Mycket bra föreläsare. Mycket informativt. Väldigt lyhörd inför frågor och synpunkter!”

”Mycket kompetent kursledare!”

”Bra upplägg och bra diskussioner!”


”Bra med fokus på praktisk tillämpning!”

Pris

Pris kurs 8.990 kr
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 6.490 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms och per person.
Tillbaka till kalendariet