99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20220928 Konferens

Registrator 2022

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
28 september 2022
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och hur du kan utveckla dig i din viktiga roll som registrator och documentcontroller.
Registrator+2022
Anmäl dig här!
20220929 Konferens

Employer branding & workplace experience

Hur blir man en konkurrenskraftig arbetsgivare som erbjuder en attraktiv arbetsplats i en ny kontext?
29 september 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om vad som efterfrågas idag för att vara kvalificerad som en attraktiv arbetsplats för dig som arbetar med employer branding och rekrytering. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om vad som krävs för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare!
Employer+branding+%26%23038%3B+workplace+experience
Anmäl dig här!
20221004 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2022

Det nya normala – hur blir kontoret en attraktiv och värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt och affärsmål?
4 oktober 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt bortom pandemin. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och hybrida arbetssätt och hur gör vi kontoret till ett socialt nav för samarbete och kreativitet?
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2022
Anmäl dig här!
20221011 Konferens

Nämndsekreterare 2022

Varmt välkomna till årets viktigaste konferens och mötesdagar för dig som nämndsekreterare!
11-12 oktober 2022
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Intensiv utbildningskonferens som ger dig alla de juridiska uppdateringar du behöver i din roll som nämndsekreterare. Dessutom inspiration, konkreta verktyg och kunskap för att skapa en smart och effektiv nämndadministration i tiden.
N%C3%A4mndsekreterare+2022
Anmäl dig här!
20221013 Konferens

Säker och trygg skola 2022

Förebyggande arbete för en säker och trygg lärmiljö och hur du förbereder dig och agerar om det värsta händer
13 oktober 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hälsofrämjande skolutveckling för dig som arbetar med barn och utbildning! Under en intensiv dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder skolans systematiska kvalitetsarbete för en säker och trygg lärmiljö.
S%C3%A4ker+och+trygg+skola+2022
Anmäl dig här!
20221018 Konferens

Framtidens högskoleadministration 2022

Så utvecklas högskolans administrativa processer för ett mer effektivt verksamhetsstöd
18 oktober 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du kan tydliggöra högskoleadministratörens betydelsefulla roll och utveckla högskolans administrativa processer för ett mer effektivt verksamhetsstöd.
Framtidens+h%C3%B6gskoleadministration+2022
Anmäl dig här!
20221019 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2022

Så möter du framtida lokalbehov genom samsyn och samlad styrning
19 oktober 2022
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om Strategisk lokalförsörjning - så möter du lokalbehoven genom samsyn och samlad styrning. Under en fullspäckad konferensdag fokuserar vi på strategier och arbetssätt som leder till en effektiv lokalförsörjning som möter behoven på kort och lång sikt.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2022
Anmäl dig här!
20221024 Konferens

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2022

Hur du lyckas med införandet eID och e-underskrifter i offentlig sektor!
24 oktober 2022
Varmt välkommen till en heldagskonferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor!
eID+och+e-underskrifter+i+framtidens+digitala+f%C3%B6rvaltning+2022
Anmäl dig här!
20221025 Konferens

Stora chefsdagen offentlig sektor 2022

Ledarskapet och människan i det nya normala
25 oktober 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap, människan och arbetssätt för dig som chef och ledare i en politisk styrd organisation. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en verksamhet som kan leda förnyelse och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet.
Stora+chefsdagen+offentlig+sektor+2022
Anmäl dig här!
20221026 Konferens

Stora laboratoriumdagen 2022

Årets mötesplats för dig som arbetar i laboratorieverksamhet
26 oktober 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hur man kan utveckla en kvalitativ, säker och hållbar laboratoriemiljö för dig som laborant eller laboratoriechef. Under en intensiv konferensdag får du ta del av expertanföranden och flera praktikfall om hur du framgångsrikt lyckas med så väl det dagliga arbetet i laboratoriet som med utveckling framåt.
Stora+laboratoriumdagen+2022
Anmäl dig här!
20221108 Konferens

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022

Ny mötesplats för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning för dig som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
8 november 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om brottsprevention för dig som trygghets- och/eller säkerhetssamordnare. Under en fullspäckad dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder det brottsförebyggande arbetet för ett tryggare samhälle.
Kommunens+brottsf%C3%B6rebyggande+och+trygghetsskapande+arbete+2022
Anmäl dig här!
20221110 Kurs

Cyberattacker och incidentrespons – i praktiken

Vad krävs för att motstå och hantera den rådande risk- och hotbilden för cyberangrepp?
Välj ditt kurstillfälle i Stockholm
10 november • 2 februari
Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.
Cyberattacker+och+incidentrespons+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20221114 Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kursen som ger dig som registrator och arkivarie fördjupade kunskaper inom lagar, föreskrifter, roller och ansvar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!
Välj ditt kurstillfälle
14 november digitalt
På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Informationss%C3%A4kerhet+f%C3%B6r+registratorer+och+arkivarier
Anmäl dig här!
20221115 Konferens

Framtidens skolmiljöer 2022

Framgångrik planering och byggnation av skolmiljöer!
15 november 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och om- och nybyggnation av framtidens skolmiljöer. Du får lyssna till några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!
Framtidens+skolmilj%C3%B6er+2022
Anmäl dig här!
20221116 Konferens

Framtidens skoladministratör 2022

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
16 november 2022
Välkommen till en högaktuell konferens som hjälper dig utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2022
Anmäl dig här!
20221117 Kurs

Molntjänster

juridik • säkerhet • upphandling • avtal
Välj ditt kurstillfälle
17 november digitalt
Välkommen till årets viktigaste kurs upphandling och avtal för molntjänster och drift i offentlig sektor som uppfyller säkerhets- och integritetskraven för data.
Molntj%C3%A4nster
Anmäl dig här!
20221122 Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering,
e-signering och informationssäkerhet
Välj ditt kurstillfälle
22 november digitalt
Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.
Juridiken+kring+digital+informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20221123 Konferens

Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022

Fokus på social hållbarhet vid såväl exploatering och stadsutveckling som vid utveckling av befintliga bostadsområden
23 november 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du skapar de rätta förutsättningarna för ett gott socialt liv för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur olika kommuner och fastighetsbolag arbetar för att utveckla trygga, integrerade och jämlika stadsmiljöer som bidrar till social hållbarhet.
Socialt+h%C3%A5llbar+samh%C3%A4llsbyggnad+och+stadsutveckling+2022
Anmäl dig här!
20221123 Kurs

Trygga och tydliga IT-avtal – i praktiken

Hur du skriver trygga och heltäckande avtal för IT-avtal för molntjänster för samarbetstjänster och lagring av data
Välj ditt kurstillfälle i Stockholm
23 november • 16 februari
Varmt välkommen till en kurs som ger dig kunskap om hur du som upphandlar olika typer av IT-tjänster och produkter väljer rätt typ av avtal. Du får även lära dig hur du analyserar vilka områden som ska regleras i avtalet och hur de regleras.
Trygga+och+tydliga+IT-avtal+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20221129 Konferens

Framtidens boende för äldre 2022

Strategisk planering och byggnation av attraktiva boendemiljöer för äldre
29 november 2022
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under en intensiv dag fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2022
Anmäl dig här!
20221130 Konferens

Inomhusmiljö 2022

Så skapas hälsosamma innemiljöer med människan i fokus
30 november 2022

Digital fördjupning

Välkommen till en högaktuell konferens om hur du framgångsrikt identifierar, utreder och åtgärdar problem med inomhusmiljön för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör, fastighetsägare eller konsult inom området! Lyssna till ledande expertis och aktuell forskning kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Inomhusmilj%C3%B6+2022
Anmäl dig här!
20221201 Konferens

Framtidens betalningslösningar 2022

Fokus på värdeskapande, tillgängliga och säkra betalningar
1 december 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens betalningslösningar för företag och privatpersoner. För dig som är ansvarig beslutsfattare inom betalningstjänster och affärsutveckling inom privata företag och offentlig verksamhet. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du framgångsrikt använder betalningslösningar för att erbjuda värdeskapande kundresor och effektiva betalningsflöden.
Framtidens+betalningsl%C3%B6sningar+2022
Anmäl dig här!
20221205 Kurs

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete – i praktiken

Hur du inför och upprätthåller en effektiv informationssäkerhet i praktiken
5-6 december i Stockholm
Välkommen till årets viktigaste kurs om riskbaserat informationssäkerhetsarbete och kontinuitetsplanering för företag, myndigheter och kommuner.
Systematiskt+och+riskbaserat+informationss%C3%A4kerhetsarbete+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20221206 Konferens

Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022

Konferensen om ekologisk hållbar stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad!
6 december 2022
Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar ekologisk stadsutveckling för dig som arbetar inom samhällsbyggnad. Under en intensiv dag får du lyssna till hur klimatanpassningsfrågan kan integreras i kommunal verksamhet och hur man driver frågan vidare i sin organisation för hållbar utveckling.
Smart+klimatanpassning+och+h%C3%A5llbar+stadsutveckling+2022
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter