99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20230321 Konferens

Framtidens medborgarservice 2023

Att utveckla en effektiv medborgarservice och en god kundupplevelse
Konferens 21 mars
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens digitala kundmöten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.
Framtidens+medborgarservice+2023
Anmäl dig här!
20230322 Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Fokus på en rättssäker nämndadministration, protokollskrivning och sammanträdesteknik
Kurs 22-23 mars Stockholm
Kurs 13-14 juni Stockholm
Kurs 13-14 september digitalt
Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Utveckla+dig+som+n%C3%A4mndsekreterare
Anmäl dig här!
20230322 Konferens

IT-rätt offentlig sektor 2023

Fokus på integritet, säkerhet och juridik i den digitala och öppna förvaltningen
Konferens 22 mars
Välkommen till en högaktuell konferens om IT-rättsliga nyheter kopplat till integritet, säkerhet och digitalisering inom offentlig sektor. Du får lyssna till ledande experter och praktikfall inom områden såsom GDPR, tredjelandsöverföringar, nya öppna data-lagen, NIS 2 och stärkt säkerhetsskyddslagstiftning med mera.
IT-r%C3%A4tt+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230323 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023

Att effektivt utveckla boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål
Konferens 23 mars
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom framtidens behovsanpassade LSS-boende för dig som arbetar inom LSS-verksamhet eller lokalplanering. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur strategiskt planerar och utformar ett kvalitativt, modernt och hållbart LSS-boende som lever upp till hyresgästernas behov, krav och önskemål.
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2023
Anmäl dig här!
20230324 Konferens

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
Konferens 24 mars
Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning eller elever i språklig sårbarhet. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal - passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!
Spr%C3%A5kst%C3%B6rning%2C+spr%C3%A5klig+tillg%C3%A4nglighet+och+spr%C3%A5kutvecklande+arbetss%C3%A4tt
Anmäl dig här!
20230327 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2023

Efter det nya normala – så blir kontoret en attraktiv och värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt för en framgångsrik och välmående organisation
Konferens 28 mars
Digital Masterclass 27 mars
Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt efter det nya normala. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och hybrida arbetssätt och hur gör vi kontoret till en värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt för en framgångsrik och välmående organisation?
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2023
Anmäl dig här!
20230329 Konferens

Säkerhetsskydd 2023

Vad krävs av din verksamhet för att uppfylla kraven på säkerhetsskydd för Sveriges säkerhet?
Konferens 29 mars
Välkommen till en högaktuell konferens om säkerhetsskyddslagens krav och hur du skyddar verksamheten mot antagonistiska hot för företag och kommuner och myndigheter. För dig som är ansvarig för säkerhetsskydd inom företag, kommuner och myndigheter. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder praktiskt arbete med säkerhetsskydd och skapar effektivt skydd mot angrepp.
S%C3%A4kerhetsskydd+2023
Anmäl dig här!
20230330 Konferens

Registrator 2023

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
Konferens 30 mars
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.
Registrator+2023
Anmäl dig här!
20230330 Kurs

Säkerhetsprövningsintervju

Vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhet
Kurs 30 mars Stockholm
Kurs 15 juni digitalt
Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.
S%C3%A4kerhetspr%C3%B6vningsintervju
Anmäl dig här!
20230418 Konferens

Medarbetarengagemang 2023

– för omställning, välmående och goda prestationer i den moderna organisationen
Konferens 18 april
Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap, medarbetarskap och kommunikation för dig som ledare eller i chefsposition inom kommunikation och HR. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du skapar en välmående, engagerad och högpresterande organisation.
Medarbetarengagemang+2023
Anmäl dig här!
20230419 Konferens

Framtidens skoladministratör 2023

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
Konferens 19 april
Välkommen till en högaktuell konferens som hjälper dig utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2023
Anmäl dig här!
20230420 Konferens

eID och e-underskrifter

i framtidens digitala förvaltning 2023
Konferens 20 april
Varmt välkommen till en heldagskonferens med ledande experter och praktikfall i framkant inom området elektronisk identifiering och underskrift i offentlig sektor!
eID+och+e-underskrifter
Anmäl dig här!
20230424 Konferens

Framtidens skolmiljöer 2023

Framgångsrik ny- och ombyggnation av skolor – vad krävs för att lyckas?
Konferens 24 april
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och om- och nybyggnation av framtidens skolmiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, skolledare, arkitekt och byggentreprenör. Du får lyssna till några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom området!
Framtidens+skolmilj%C3%B6er+2023
Anmäl dig här!
20230424 Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering,
e-signering och informationssäkerhet
Kurs 24 april Stockholm
Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.
Juridiken+kring+digital+informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20230425 Konferens

Digitalisering & transformation
i offentlig sektor 2023

Strategier, ledning och styrning för att nå den fulla potentialen av digitalisering och AI
Konferens 25 april
Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalisering & transformation i offentlig sektor kopplat till digitala strategier, organisationsutveckling och förändringsledning.
Digitalisering+%26%23038%3B+transformation+%3Cbr%3Ei+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230426 Konferens

Stora Tandsköterskedagen 2023

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska
Konferens 26 april
Välkommen till en högaktuell konferens om som behandlar de viktigaste ämnena för dig som tandsköterska. Under en intensiv konferensdag får du ta del av både experter och praktikfall som ger dig arbetssätt, strategier och inspiration att ta med tillbaka till din kliniska vardag för att framgångsrikt kunna axla den mångfacetterade rollen som tandsköterska.
Stora+Tandsk%C3%B6terskedagen+2023
Anmäl dig här!
20230427 Konferens

NIS2-direktivet

Så förbereder du din organisation inför stärkta legala krav på informations- och cybersäkerhet
Konferens 27 april
Välkommen till en högaktuell konferens med experter och praktikfall om hur du tillämpar aktuell lagstiftning och vidareutvecklar informationssäkerhetsarbetet i enlighet med NIS2.
NIS2-direktivet
Anmäl dig här!
20230504 Kurs

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen
Kurs 4 maj digitalt
Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö.
S%C3%A4kerhetsskyddsanalys+i+praktiken
Anmäl dig här!
20230504 Konferens

Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023

Vad krävs av din verksamhet för att uppfylla kraven på informationssäkerhet och riskhantering?
Konferens 4 maj
Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete. Under en fullspäckad dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett regelrätt sätt driver och utvecklar informationssäkerhetsarbetet samt hur du stärker verksamhetens riskhantering.
Informations-+och+cybers%C3%A4kerhet+inom+finanssektorn+2023
Anmäl dig här!
20230509 Konferens

Framtidens välfärdsteknik 2023

Brukaren i fokus, ökad trygghet och självständighet samt mer hållbara arbetssätt
Konferens 9 maj
Välkommen till en högaktuell konferens om nyttoskapande välfärdsteknik för dig som arbetar med digitalisering inom vård och omsorg. Passa på att höra om hur andra kommuner arbetar för att skapa de rätta förutsättningarna för digital transformation inom socialtjänsten.
Framtidens+v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknik+2023
Anmäl dig här!
20230511 Konferens

Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023

Vad krävs för säker digital kommunikation inom och mellan organisationer i offentlig verksamhet?
Konferens 11 maj
Välkommen till årets viktigaste konferens om Säker digital kommunikation i offentlig sektor kopplat till informationssäkerhet och effektiva förvaltningsprocesser.
S%C3%A4ker+digital+kommunikation+i+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230523 Konferens

Framtidens socialtjänst 2023

Utveckling, arbetssätt och digitalisering för en socialtjänst i framkant!
Konferens 23 maj
Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar verksamhetsutveckling och digitalisering inom socialtjänsten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du anpassar dig efter den nya lagstiftningen och hur du tar dig ann det svåra och komplexa samhällsuppdraget.
Framtidens+socialtj%C3%A4nst+2023
Anmäl dig här!
20230523 Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kursen som ger dig som registrator och arkivarie fördjupade kunskaper inom lagar, föreskrifter, roller och ansvar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!
Kurs 23 maj Stockholm
På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Informationss%C3%A4kerhet+f%C3%B6r+registratorer+och+arkivarier
Anmäl dig här!
20230524 Konferens

Framtidens boende för äldre 2023

Strategisk planering och byggnation av attraktiva boendemiljöer för äldre
Konferens 24 maj
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under en intensiv dag fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2023
Anmäl dig här!
20230525 Konferens

Framtidens LSS 2023

Hur nås en kvalitativ och rättssäker LSS som bygger på delaktighet och inflytande i enlighet med lagens intentioner?
Konferens 25 maj
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp kring LSS för att skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till ökad hälsa och delaktighet för individen. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och praktikfall om hur du planerar och utvecklar organisation, arbetssätt och kompetens inom LSS för att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Framtidens+LSS+2023
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter