99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20201123 Konferens

Fritidshem 2020

Att leda fritidshemmet för stärkt kvalitet och utveckling
23-24 november 2020
Välkommen till en tvådagarskonferens om hur du leder utvecklingsarbetet, stärker kvaliteten och likvärdigheten och skapar hållbar samverkan och ett meningsfullt lärande på fritids. Du som arbetar med kvalitet i fritidshem, som pedagog, rektor, skolledare eller utvecklingsledare har all anledning att delta. Ta del av senaste forskningen och högaktuella praktikfall!
Fritidshem+2020
Anmäl dig här!
20201125 Konferens

Intern kommunikation 2020

Vad krävs av kommunikationen, cheferna och medarbetarna i dagens moderna organisationer?
25-26 november 2020
Välkommen till en högaktuell konferens om internkommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändringskommunikation. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt utvecklar en kommunikativ organisation.
Intern+kommunikation+2020
Anmäl dig här!
20210120 Konferens

Framtidens sårbehandling 2021

Framgångsrika behandlingsstrategier och metoder för optimal sårläkning hos alla patienter
20-21 januari 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsrika behandlingsstrategier- och metoder för optimal sårläkning. Under två intensiva dagar får du lyssna till både experter och praktikfall om sårbehandling i framkant för alla patienter.
Framtidens+s%C3%A5rbehandling+2021
Anmäl dig här!
20210126 Konferens

Framtidens elevhälsa

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
26 januari 2021 digital konferens
Välkommen till en specialutformad digital konferensdag med fokus på strategierna och metoder för en förebyggande elevhälsa som når hela vägen in i klassrummet! Konferensen är uppbyggd för hela elevhälsoteamet - passa på att delta hela teamet för en gemenskap kunskapsbas! Konferensen är en del av den nya serien av digital fortbildning för dig inom skolan.
Framtidens+elevh%C3%A4lsa
Anmäl dig här!
20210127 Konferens

Det nya ledarskapet 2021

Konkreta verktyg för att hantera nya krav på digitalt ledarskap i en snabbt föränderlig omvärld.
27 januari 2021

Temadag

Just nu pågår världens största ”jobba-hemifrån-test” och digitala arbetssätt sätts verkligen på prov. Vilka konsekvenser får detta för ledarskapet och vilka nya krav ställer det på dig som chef? Hur får du med dig alla på tåget och hur skapar du engagemang och resultat trots all osäkerhet? Varmt välkommen till konferensen som ger dig konkreta verktyg för att hantera nya krav på digitalt ledarskap i en snabbt föränderlig omvärld!
Det+nya+ledarskapet+2021
Anmäl dig här!
20210202 Konferens

Trygghet och studiero i skolan

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
2 februari 2021 digital konferens
Välkommen till en högaktuell digital konferens med fokus på strategierna för ett förebyggande och systematiskt trygghetsarbete - så skapas trygghet och studiero i skolan! Konferensen är uppbyggd för hela gruppen elevhälsoteam, lärare, skolutvecklare - passa på att skaffa er en gemenskap kunskapsbas! Konferensen ingår i serien: digitala fortbildning för dig inom skolan.
Trygghet+och+studiero+i+skolan
Anmäl dig här!
20210203 Konferens

Framtidens särskola 2021

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar för hur du skapar en utvecklande och inkluderande lärmiljö
3-4 februari 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom Framtidens särskola för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan. Under två intensiva dagar får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur du framgångsrikt anpassar skoldagen och lärmiljön utifrån elevernas individuella förmågor och behov.
Framtidens+s%C3%A4rskola+2021
Anmäl dig här!
20210209 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
9-10 februari 2021
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20210209 Konferens

Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning

Utveckla dig och hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
9 februari 2021 digital konferens
Välkommen till en högaktuell digital konferensdag med fokus på implementering av tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning - framgångsstrategier och pedagogiska metoder som stöttar en tillgänglig och differentierad undervisning! Konferensen är uppbyggd för hela gruppen elevhälsoteam, pedagogisk personal och verksamhetsutvecklare - passa på att delta hela teamet för en gemensam kompetensutvecklingsdag! Konferensen ingår i serien: digitala fortbildning för dig inom skolan.
Tillg%C3%A4ngliga+l%C3%A4rmilj%C3%B6er+och+inkluderande+undervisning
Anmäl dig här!
20210210 Konferens

Inomhusmiljö 2021

Så identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
10 februari 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö för dig som miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöchef eller fastighetsägare. Under en intensiv konferensdag får du lyssna till ledande expertis och aktuell forskning kring hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Inomhusmilj%C3%B6+2021
Anmäl dig här!
20210315 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2021

Så möter du framtida lokalbehov genom samsyn och samlad styrning
15 mars 2021
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2021
Anmäl dig här!
20210316 Konferens

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
16 mars 2021 digital konferens
Välkommen till en specialutformad digital konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal - passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag! Konferensen är en del av den nya serien av digitala fortbildning för dig inom skolan.
Spr%C3%A5kst%C3%B6rning%2C+spr%C3%A5klig+tillg%C3%A4nglighet+och+spr%C3%A5kutvecklande+arbetss%C3%A4tt
Anmäl dig här!
20210317 Konferens

Framtidens attraktiva näringslivskommun 2020

Framgångsrika strategier och metoder som främjar gott företagsklimat och tillväxt i din kommun
17-18 mars 2021
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du skapar ett robust och hållbart näringslivsklimat! Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om framgångsrikt näringslivsutvecklingsarbete som placerar din kommun på kartan!
Framtidens+attraktiva+n%C3%A4ringslivskommun+2020
Anmäl dig här!
20210317 Konferens

Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling

Vägen mot minskad energianvändning och koldioxidutsläpp
17-18 mars 2021
Välkommen till konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar energi- och klimatsmart fastighetsutveckling, driftoptimering av fastigheter, energieffektivisering, hållbart byggande, energiförsörjning och förnybar energi samt effekthantering i flerbostadshus och lokalfastigheter.
Energi-+och+klimatsmart+fastighetsutveckling
Anmäl dig här!
20210421 Konferens

Framtidens badanläggningar

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
21-22 april 2021
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Du som ansvarar för byggnation och drift av badanläggning har all anledning att delta. Efter konferensen kommer du få ett bättre beslutsunderlag samt svaren du behöver för att fatta rätt beslut kring planering, utformning och förvaltning av din badanläggning.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter