99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20230126 Konferens

Fritidshem 2023

Så leder du arbetet för utveckling, lärande och en meningsfull fritid
26 januari 2023
Välkommen till Fritidshem 2023. På konferensen får du konkreta verktyg för hur du lyfter fritidshemmets kvalitet till en helt ny nivå.
Fritidshem+2023
Anmäl dig här!
20230131 Konferens

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

Konferensen om informationssäkerhet i en allt mer digital och snabbt föränderlig värld
31 januari 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under en fullspäckad dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230201 Konferens

Framtidens elevhälsa

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet
1 februari 2023
Välkommen till vår populära konferens! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!
Framtidens+elevh%C3%A4lsa
Anmäl dig här!
20230201 Kurs

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen
1 februari Stockholm
4 maj digitalt
Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö.
S%C3%A4kerhetsskyddsanalys+i+praktiken
Anmäl dig här!
20230202 Kurs

Cyberattacker och incidentrespons – i praktiken

Vad krävs för att motstå och hantera den rådande risk- och hotbilden för cyberangrepp?
2 februari i Stockholm
Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.
Cyberattacker+och+incidentrespons+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20230207 Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering,
e-signering och informationssäkerhet
7 februari digital kurs
24 april Stockholm
Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.
Juridiken+kring+digital+informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20230207 Konferens

Framtidens ledarskap i akademin 2023

Så utvecklas framtidens ledarskap för en högkvalitativ forskning och utbildning i samklang med samhället
7 februari 2023
Varmt välkommen till en högaktuell konferens med fokus på framtidens ledarskap i akademin! Ta del av både aktuell forskning, intressanta praktikfall och nätverka och utbyt erfarenheter med ledare från hela högskolesverige!
Framtidens+ledarskap+i+akademin+2023
Anmäl dig här!
20230208 Konferens

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

Strategierna för en effektiv och säker informationsförvaltning
8 februari 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens arkiv och informationsförvaltning som säkerställer kvalitét och verksamhetsnytta i hanteringen av verksamhetens information. Under en intensiv konferensdag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du når en hållbar informationsförvaltning.
Framtidens+arkiv+och+informationsf%C3%B6rvaltning+2023
Anmäl dig här!
20230209 Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kursen som ger dig som registrator och arkivarie fördjupade kunskaper inom lagar, föreskrifter, roller och ansvar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!
9 februari digital kurs
24 mars Stockholm
På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Informationss%C3%A4kerhet+f%C3%B6r+registratorer+och+arkivarier
Anmäl dig här!
20230209 Konferens

Forum för kommunsekreterare 2023

Så utvecklar du en effektiv och rättssäker nämndadministration och säkerställer tillit i hela den demokratiska processen
9 februari 2023
Välkommen till årets stora mötesplats för kommunsekreterare! Uppdatera dina juridiska kunskaper och ta del av både spännande forskning, expertis och massor av inspiration som hjälper dig att utveckla dig i din roll som kommunsekreterare.
Forum+f%C3%B6r+kommunsekreterare+2023
Anmäl dig här!
20230210 Webbinarium

Nya regler för personlig assistans 2023

Webbinarium för dig inom LSS-handläggning
Webbinarium 10 februari 2023
Välkommen till ett webbinarium med fokus på hur du uppfyller kraven och når en rättssäker LSS-handläggning utifrån de nya reglerna för personlig assistans.
Nya+regler+f%C3%B6r+personlig+assistans+2023
Anmäl dig här!
20230213 Webbinarium

Nya öppna datalagen – så uppfyller du de legala kraven

Fokus på den nya öppna datalagens legala krav samt hur du hanterar öppna datalagen tillsammans med GDPR, säkerhetsskyddslagstiftning samt Offentlighet- och Sekretesslagen
Webbinarium 13 februari 2023
Välkommen till ett webbinarium med fokus på den nya öppna datalagens legala krav samt hur du hanterar öppna datalagen tillsammans med GDPR, säkerhetsskyddslagstiftning samt Offentlighet- och Sekretesslagen (OSL). Du får de verktyg som du behöver i ditt arbete i och med implementeringen av lagen.
Nya+%C3%B6ppna+datalagen+%26%238211%3B+s%C3%A5+uppfyller+du+de+legala+kraven
Anmäl dig här!
20230214 Kurs

Molntjänster i offentlig sektor – juridik, säkerhet, upphandling

Fokus på juridik och avtal för en lyckad upphandling av molntjänster
14 februari digital kurs
3 maj Stockholm
Välkommen till årets viktigaste kurs upphandling och avtal för molntjänster och drift i offentlig sektor som uppfyller säkerhets- och integritetskraven för data.
Molntj%C3%A4nster+i+offentlig+sektor+%26%238211%3B+juridik%2C+s%C3%A4kerhet%2C+upphandling
Anmäl dig här!
20230215 Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Fokus på en rättssäker nämndadministration, protokollskrivning och sammanträdesteknik
15-16 februari digitalt
22-23 mars Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Utveckla+dig+som+n%C3%A4mndsekreterare
Anmäl dig här!
20230216 Kurs

Trygga och tydliga IT-avtal – i praktiken

Hur du skriver trygga och heltäckande avtal för IT-avtal för molntjänster för samarbetstjänster och lagring av data
16 februari i Stockholm
Varmt välkommen till en kurs som ger dig kunskap om hur du som upphandlar olika typer av IT-tjänster och produkter och väljer rätt typ av avtal.
Trygga+och+tydliga+IT-avtal+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20230315 Konferens

Arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsplatser 2023

Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete som säkerställer ett hållbart arbetsliv efter det nya normala
15 mars 2023
Vår arbetsmiljö har förändrats för alltid. Vilka nya krav ställer det på ledarskapet och hur lyckas vi skapa en god arbetsmiljö där medarbetare både mår och presterar bra i dagens hybrida arbetsliv? Välkommen till en högaktuell konferens om strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete som säkerställer ett hållbart arbetsliv och en välmående och välpresterande organisation efter det nya normala.
Arbetsmilj%C3%B6+i+dagens+hybrida+arbetsplatser+2023
Anmäl dig här!
20230316 Webbinarium

Säkerhetsskyddslagens krav – en introduktion

Ett webbinarium med fokus på åtgärder för att uppfylla kraven på säkerhetsskydd
Webbinarium 16 mars 2023
Välkommen till ett webbinarium om vilka analyser och åtgärder krävs för att uppfylla kraven i säkerhetsskyddslagen!
S%C3%A4kerhetsskyddslagens+krav+%E2%80%93+en+introduktion
Anmäl dig här!
20230316 Webbinarium

NIS2 – det nya regelverket och ökade krav på kunskap om cybersäkerhet blir svensk lag

Både Europaparlamentet och Europeiska Rådet har nu antagit NIS2-direktivet.
Webbinarium 16 mars
Välkommen till ett webbinarium som förbereder dig för den nya lagen om ansvar och krav på kompetens inom cybersäkerhet.
NIS2+%26%238211%3B+det+nya+regelverket+och+%C3%B6kade+krav+p%C3%A5+kunskap+om+cybers%C3%A4kerhet+blir+svensk+lag
Anmäl dig här!
20230321 Konferens

Framtidens medborgarservice 2023

Att utveckla en effektiv medborgarservice och en god kundupplevelse
21 mars 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens digitala kundmöten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.
Framtidens+medborgarservice+2023
Anmäl dig här!
20230322 Konferens

IT-rätt offentlig sektor 2023

Fokus på integritet, säkerhet och juridik i den digitala och öppna förvaltningen
22 mars 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om IT-rättsliga nyheter kopplat till integritet, säkerhet och digitalisering inom offentlig sektor. Du får lyssna till ledande experter och praktikfall inom områden såsom GDPR, tredjelandsöverföringar, nya öppna data-lagen, NIS 2 och stärkt säkerhetsskyddslagstiftning med mera.
IT-r%C3%A4tt+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230323 Konferens

Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023

Att effektivt utveckla boendemiljöer som möter hyresgästernas krav, behov och önskemål
23 mars 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp om utmaningarna och möjligheterna inom framtidens behovsanpassade LSS-boende för dig som arbetar inom LSS-verksamhet eller lokalplanering. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och framstående praktikfall om hur strategiskt planerar och utformar ett kvalitativt, modernt och hållbart LSS-boende som lever upp till hyresgästernas behov, krav och önskemål.
Framtidens+behovsanpassade+LSS-boende+2023
Anmäl dig här!
20230324 Konferens

Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

Utveckla dig i din yrkesroll och er i hela teamet för att ta arbetet till nästa nivå
24 mars 2023
Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på strategierna för tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning eller elever i språklig sårbarhet. Konferensen är uppbyggd för att passa både logopeder, elevhälsoteam och pedagogisk personal - passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!
Spr%C3%A5kst%C3%B6rning%2C+spr%C3%A5klig+tillg%C3%A4nglighet+och+spr%C3%A5kutvecklande+arbetss%C3%A4tt
Anmäl dig här!
20230327 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2023

Efter det nya normala – så blir kontoret en attraktiv och värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt för en framgångsrik och välmående organisation
Konferens 28 mars 2023
Digital Masterclass 27 mars 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt bortom pandemin. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och hybrida arbetssätt och hur gör vi kontoret till ett socialt nav för samarbete och kreativitet?
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2023
Anmäl dig här!
20230329 Konferens

Säkerhetsskydd 2023

Vad krävs av din verksamhet för att uppfylla kraven på säkerhetsskydd för Sveriges säkerhet?
29 mars 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om säkerhetsskyddslagens krav och hur du skyddar verksamheten mot antagonistiska hot för företag och kommuner och myndigheter. För dig som är ansvarig för säkerhetsskydd inom företag, kommuner och myndigheter. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder praktiskt arbete med säkerhetsskydd och skapar effektivt skydd mot angrepp.
S%C3%A4kerhetsskydd+2023
Anmäl dig här!
20230330 Konferens

Registrator 2023

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
30 mars 2023
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.
Registrator+2023
Anmäl dig här!
20230330 Kurs

Säkerhetsprövningsintervju

Vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhet
30 mars Stockholm
15 juni Stockholm
Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.
S%C3%A4kerhetspr%C3%B6vningsintervju
Anmäl dig här!
20230418 Konferens

Medarbetarengagemang 2023

– för omställning, välmående och goda prestationer i den moderna organisationen
18 april 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om ledarskap, medarbetarskap och kommunikation för dig som ledare eller i chefsposition inom kommunikation och HR. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du skapar en välmående, engagerad och högpresterande organisation.
Medarbetarengagemang+2023
Anmäl dig här!
20230419 Konferens

Framtidens skoladministratör 2023

Utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan
19 april 2023
Välkommen till en högaktuell konferens som hjälper dig utvecklas i din roll som skoladministratör i grundskolan.
Framtidens+skoladministrat%C3%B6r+2023
Anmäl dig här!
20230426 Konferens

Stora Tandsköterskedagen 2023

Uppdatera din kunskap, bli inspirerad och utvecklas i din roll som tandsköterska
26 april 2023
Välkommen till en högaktuell konferens om som behandlar de viktigaste ämnena för dig som tandsköterska. Under en intensiv konferensdag får du ta del av både experter och praktikfall som ger dig arbetssätt, strategier och inspiration att ta med tillbaka till din kliniska vardag för att framgångsrikt kunna axla den mångfacetterade rollen som tandsköterska.
Stora+Tandsk%C3%B6terskedagen+2023
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter