99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20200122 Konferens

Elevhälsan 2020

För ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete som stöttar och utvecklar mot kunskapsmålen!
22-23 januari 2020 i Stockholm
Hur får du lärande och elevhälsa att gå hand i hand? Välkommen till succékonferensen för dig som arbetar inom elevhälsan! Under två intensiva dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete som skapar bästa möjliga skolresultat.
Elevh%C3%A4lsan+2020
Anmäl dig här!
20200127 Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2020

Ökad folkhälsa och en hållbar utveckling genom miljöer för idrott, fritid och kultur
27-28 januari 2020 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!
Framtidens+idrotts-+och+fritidsanl%C3%A4ggningar+2020
Anmäl dig här!
20200129 Konferens

Framtidens utomhusbelysning 2020

Konferensen om utomhusbelysning för dig som arbetar med ljussättning av offentliga miljöer!
29-30 januari 2020 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om hur andra kommuner skapat hållbara, attraktiva och trygga stadsmiljöer genom rätt ljusstrategi och belysningsprogram.
Framtidens+utomhusbelysning+2020
Anmäl dig här!
20200203 Konferens

Framtidens särskola 2020

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar för hur du skapar en utvecklande och inkluderande lärmiljö
3-4 februari 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du arbetar för inkluderande av alla elever och skapar en lärmiljö för att eleverna ska kunna klara sina kunskapsmål.
Framtidens+s%C3%A4rskola+2020
Anmäl dig här!
20200205 Konferens

Nämndsekreterare 2020

Varmt välkomna till årets viktigaste konferens och mötesdagar för dig som nämndsekreterare!
5-6 februari 2020 i Stockholm

Förjupningspass

Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Intensiv utbildningskonferens som ger dig alla de juridiska uppdateringar du behöver i din roll som nämndsekreterare. Dessutom inspiration, konkreta verktyg och kunskap för att skapa en smart och effektiv nämndadministration i tiden.
N%C3%A4mndsekreterare+2020
Anmäl dig här!
20200205 Konferens

Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap

Fokus på ökat engagemang och förändring i dagens moderna organisationer
5-6 februari 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om intern kommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändringskommunikation. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du arbetar framgångsrikt med den interna kommunikationen och det kommunikativa ledarskapet.
Intern+kommunikation+och+kommunikativt+ledarskap
Anmäl dig här!
20200312 Konferens

Registrator 2020

Juridisk uppdatering • Digitalisering • Roll i utveckling
11-12 mars 2020 i Stockholm
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring alla juridiska förändringar som du som registrator behöver ha koll på. Dessutom högaktuella praktikfall om digitalt förändringsarbete och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.
Registrator+2020
Anmäl dig här!
20200318 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2020

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar på de utmaningar du möter vid planering, implementering och utveckling av ett modernt kontor och arbetssätt!
18 mars 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om aktivitetsbaserat arbetssätt - ABW, ledarskap för förändring och design av kontor som inspirerar till kreativt och effektivt arbete. Under en konferensdag och två temadagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du framgångsrikt leder förändringsprojekt och driver en kontinuerlig utveckling av nya arbetssätt.
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2020
Anmäl dig här!
20200323 Konferens

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

Strategisk planering och byggnation av effektiva och hållbara utbildningsmiljöer
23-24 mars 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om planering och byggnation av framtidens skol- och förskolemiljöer för dig som lokalstrateg, fastighetsstrateg, arkitekt, skolledare eller förskolechef. Du får lyssna till forskare och aktuella praktikfall inom strategier för att möta framtida behov av moderna och hållbara pedagogiska miljöer.
Framtidens+skol-+och+f%C3%B6rskolemilj%C3%B6er+2020
Anmäl dig här!
20200325 Konferens

Inomhusmiljö 2020

Nationell konferens om inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler
25-26 mars 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö. Under två intensiva dagar får du lyssna till såväl experter som praktikfall om hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Inomhusmilj%C3%B6+2020
Anmäl dig här!
20200330 Konferens

Framtidens laboratorium

Att utveckla ett modernt, säkert och hållbart laboratorium
30-31 mars 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur man kan utveckla en kvalitativ och hälsosam laboratoriemiljö för dig som laborant eller laboratoriechef. Under två intensiva dagar får du ta del av till forskare, expertanföranden och flera praktikfall om hur du framgångsrikt lyckas med så väl det dagliga arbetet i laboratoriet som med utveckling framåt.
Framtidens+laboratorium
Anmäl dig här!
20200401 Konferens

Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess

Framgångsrika strategier och metoder inom planering och byggnation
1-2 april 2020 i Stockholm
Välkommen till succékonferensen om framgångsrik digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen! Under två intensiva dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om strategier och metoder inom planering och byggnation för dig som arbetar med att utveckla framtidens samhälle.
Framtidens+digitala+samh%C3%A4llsbyggnadsprocess
Anmäl dig här!
20200420 Konferens

Framtidens press- och mediehantering 2020

Hur navigerar du rätt i det nya medielandskapet?
20-21 april 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om att nå ut, bygga förtroendekapital och hantera kriser! Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur man arbetar strategiskt med sin press – och mediehantering för att hålla jämna steg med det föränderliga medielandskapet.
Framtidens+press-+och+mediehantering+2020
Anmäl dig här!
20200422 Konferens

Framtidens boende för äldre 2020

Strategisk planering och byggnation av behovsanpassade boenden för äldre
22-23 april 2020 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2020
Anmäl dig här!
20200427 Konferens

Framtidens smarta medborgarservice 2020

MÄNSKLIGT • DIGITALT • AUTOMATISERAT
27-28 april 2020 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om hur du kan utveckla en invånardriven medborgarservice samt underlätta för medborgaren och skapa effektivisering i kommunen genom digitala processer och intelligenta tjänster.
Framtidens+smarta+medborgarservice+2020
Anmäl dig här!
20200511 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
11-12 maj 2020 i Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20200513 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2020

Strategier och arbetssätt för utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
13-14 maj 2020 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2020
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter