99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20191111 Konferens

Kvalificerad nämndadministration

Utveckla dig och din roll och ta nämndadministrationen till nästa nivå
11-12 november 2019 i Stockholm
Kommunallagen, förvaltningslagen, lagstiftningen kring offentlighet och sekretess samt dataskyddsförordningen, har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna konferens får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av några av Sveriges ledande experter!
Kvalificerad+n%C3%A4mndadministration
Anmäl dig här!
20191113 Konferens

Strategisk lokalförsörjning 2019

Så svarar du upp mot framtida lokalbehov
13-14 november 2019 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen som under två hela dagar fokuserar på strategisk lokalförsörjning och hur du effektivt möter framtida lokalbehov.
Strategisk+lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjning+2019
Anmäl dig här!
20191113 Konferens

FUTURE RETAIL 2019

Vad krävs för att bli morgondagens vinnare?
13 november 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens handel. Under en intensiv dag får du lyssna till forskare, experter och flera praktikfall om hur du på bästa sätt utvecklar framtidens handeln för att svara upp mot morgondagens utmaningar och behov.
FUTURE+RETAIL+2019
Anmäl dig här!
20191120 Konferens

Framtidens badanläggningar 2019

Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot nya förutsättningar och behov
20-21 november 2019 i Stockholm
Välkommen till en tvådagars konferens med några av Sveriges främsta experter och praktikfall inom utvecklingen av framtidens badanläggningar! Du som står inför renovering eller nybyggnation eller är mitt inne i det har all anledning att delta. Fokus på konferensen är hur du skapar en attraktiv och hållbar badanläggning utifrån dina förutsättningar men som också svarar upp mot besökarens och personalens krav och behov.
Framtidens+badanl%C3%A4ggningar+2019
Anmäl dig här!
20191120 Konferens

Framtidens boende för äldre 2019

Strategisk planering och byggnation av behovsanpassade boenden för äldre
20-21 november i 2019 i Stockholm
Välkommen till den nationella konferensen och mötesplatsen som under två intensiva dagar fokuserar på strategisk planering, utformning och byggnation av behovsanpassade boendemiljöer för äldre.
Framtidens+boende+f%C3%B6r+%C3%A4ldre+2019
Anmäl dig här!
20191126 Konferens

Digital Workplace Arena 2019

Välkommen till en högaktuell konferens om digitala arbetsplatser!
26 november 2019 i Stockholm
Varmt välkommen till en högaktuell konferens och temadag frågorna för dig leder införandet av digitala arbetsplatser som stöttar moderna arbetssätt och därigenom bidrar till en mer produktiv och effektiv organisation. Under konferensen får du lyssna till flera experter och praktikfall om olika företags erfarenheter från att införa och utveckla digitala arbetsplatser och plattformar för digitalt samarbete.
Digital+Workplace+Arena+2019
Anmäl dig här!
20191127 Konferens

Fritidshem 2019

Att leda för kvalitet och utveckling
27-28 november 2019 i Stockholm
Välkommen till en tvådagarskonferens om hur du leder utvecklingsarbetet, stärker kvaliteten och likvärdigheten och skapar hållbar samverkan och ett meningsfullt lärande på fritids. Du som arbetar med kvalitet i fritidshem, som pedagog, rektor, skolledare eller utvecklingsledare har all anledning att delta. Ta del av senaste forskningen och ta del av högaktuella praktikfall samt nätverka och utbyt erfarenheter med hela Fritidssverige!
Fritidshem+2019
Anmäl dig här!
20191203 Konferens

Hållbara arbetsplatser 2019

Så skapar du en högpresterande och välmående organisation!
3-4 december 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt hälsoarbete inom organisation, ledarskap och medarbetarskap för dig som HR-ansvarig. Under två intensiva dagar får du lyssna till så väl experter som intressanta praktikfall som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
H%C3%A5llbara+arbetsplatser+2019
Anmäl dig här!
20191204 Konferens

Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess

Framgångsrika strategier och metoder inom planering och byggnation
4-5 december 2019 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om framgångsrik digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen! Under två intensiva dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om strategier och metoder inom planering och byggnation för dig som arbetar med att utveckla framtidens samhälle.
Framtidens+digitala+samh%C3%A4llsbyggnadsprocess
Anmäl dig här!
20200122 Konferens

Elevhälsan 2020

För ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete som stöttar och utvecklar mot kunskapsmålen!
22-23 januari 2020 i Stockholm
Hur får du lärande och elevhälsa att gå hand i hand? Välkommen till succékonferensen för dig som arbetar inom elevhälsan! Under två intensiva dagar får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete som skapar bästa möjliga skolresultat.
Elevh%C3%A4lsan+2020
Anmäl dig här!
20200127 Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2020

Ökad folkhälsa och en hållbar utveckling genom miljöer för idrott, fritid och kultur
27-28 januari 2020 i Stockholm
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!
Framtidens+idrotts-+och+fritidsanl%C3%A4ggningar+2020
Anmäl dig här!
20200129 Konferens

Framtidens utomhusbelysning 2020

Konferensen om utomhusbelysning för dig som arbetar med ljussättning av offentliga miljöer!
29-30 januari 2020 i Stockholm
Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Passa på att höra om hur andra kommuner skapat hållbara, attraktiva och trygga stadsmiljöer genom rätt ljusstrategi och belysningsprogram.
Framtidens+utomhusbelysning+2020
Anmäl dig här!
20200203 Konferens

Framtidens särskola 2020

Fokus på erfarenheter, resultat och konkreta lösningar för hur du skapar en utvecklande och inkluderande lärmiljö
3-4 februari 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur du arbetar för inkluderande av alla elever och skapar en lärmiljö för att eleverna ska kunna klara sina kunskapsmål.
Framtidens+s%C3%A4rskola+2020
Anmäl dig här!
20200205 Konferens

Nämndsekreterare 2020

Varmt välkomna till årets viktigaste konferens och mötesdagar för dig som nämndsekreterare!
5-6 februari 2020 i Stockholm

Förjupningspass

Varmt välkommen till en två dagarskonferens med flera experter och praktikfall från olika delar av landet! Intensiv utbildningskonferens som ger dig alla de juridiska uppdateringar du behöver i din roll som nämndsekreterare. Dessutom inspiration, konkreta verktyg och kunskap för att skapa en smart och effektiv nämndadministration i tiden.
N%C3%A4mndsekreterare+2020
Anmäl dig här!
20200205 Konferens

Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap

Fokus på ökat engagemang och förändring i dagens moderna organisationer
5-6 februari 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om intern kommunikation, kommunikativt ledarskap samt förändringskommunikation. Under två intensiva dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du arbetar framgångsrikt med den interna kommunikationen och det kommunikativa ledarskapet.
Intern+kommunikation+och+kommunikativt+ledarskap
Anmäl dig här!
20200325 Konferens

Inomhusmiljö 2020

Nationell konferens om inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler
25-26 mars 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om inomhusmiljö. Under två intensiva dagar får du lyssna till såväl experter som praktikfall om hur du kan identifiera och utreda inomhusmiljöproblem samt vidta rätt åtgärder för en hälsosammare inomhusmiljö.
Inomhusmilj%C3%B6+2020
Anmäl dig här!
20200330 Konferens

Framtidens laboratorium

Att utveckla ett modernt, säkert och hållbart laboratorium
30-31 mars 2020 i Stockholm
Välkommen till en högaktuell konferens om hur man kan utveckla en kvalitativ och hälsosam laboratoriemiljö för dig som laborant eller laboratoriechef. Under två intensiva dagar får du ta del av till forskare, expertanföranden och flera praktikfall om hur du framgångsrikt lyckas med så väl det dagliga arbetet i laboratoriet som med utveckling framåt.
Framtidens+laboratorium
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter